nlen

26.04.17, 20:00, IN KOOR!

Voor dit muziektheaterproject werken performance-kunstenares Myriam Van Imschoot en Willem de Wolf, acteur en auteur bij Cie. De Koe, samen met niet-geoefende zangers – theaterstudenten van KASK Gent en dertien amateuracteurs.

Uitgangspunt voor IN KOOR! zijn de repetities van een koor, eindeloos oefenend om tot eenstemmigheid en welluidendheid te komen. De zich daarbij voordoende missers, herhalingen en uitschuivers vormen het speelmateriaal. Want mensen zijn het kwetsbaarst wanneer ze iets (nog) niet kunnen wat ze zo graag willen.

IN KOOR! is niet alleen een ode aan de foute aanhef, de valse noot en de nog wankele stem, maar zoomt ook in op de repetitie, de verbetering, de hoop, de (dis)harmonie, en op hoe individualiteit zich verhoudt tot samenhorigheid. Wie komt voor mooie cantates en virtuoze stempartijen, moet het stellen met een voorstelling die van vals zingen een kunst maakt.

€ 12
CAMPO & Cie. De Koe