nlen

02.03.16, 18:00, Opening 1m3: De Enschedese School – Kasper Andreasen

1m3 is één kubieke meter gewijd aan de kunstenaarsboekencollectie van KASK. Kasper Andreasen (docent grafisch ontwerp – grafiek) maakte voor deze eerste editie een selectie rond De Enschedese School.

In 1976 werd De Enschedese School door Frans Oosterhof opgericht als uitgeverij binnen het kunstenaarsatelier 'De Ark’. Later verscheen het ook als tijdschrift. Een citaat uit de toenmalige redactie was: 'De Enschedese School is een periodiek dat zes tot acht keer per jaar verschijnt in de vorm van tijdschriften en anderen uitgaven waarvan de vorm en inhoud niet bij voorbaat vastligt. Het tijdschrift bevat opzichzelfstaande bijdrages. Werk plus een retourenveloppe kan naar de redaktie gestuurd worden. (…)’