nlen

24.05.22, 19:30, Herstellende Landbouw: Voedselbossen als mogelijke vorm

Hoe kunnen voedselbossoorten of voedselbosaanplant, -ontwerp of -beheer inspirerend zijn voor landbouw, voor stedelijke voedselstrategieën of landschappelijke herstel met voedselwaarde?

De hype voorbij worden we deze avond meegenomen in het verhaal van het opschalen van voedselbossen en overwegingen bij soortenkeuze, ontwerp en concept, met de Nederlandse voedselbosbouwer Wouter van Eck als keynote:

Wouter van Eck (NL) pioniert in Nederland met het voedselbos Ketelbroek. Vanuit die ervaring werkt hij aan het voedselbos 2.0: een opgeschaald en rationeler systeem (zoals het voedselbos Schijndel) én aan een inbedding van voedselbosbouw in het Nederlandse landbouwbeleid (Green Deal Voedselbossen).

Bert Dhondt (BE) is een Vlaamse voedselbospionier (Het Voedselbos) die na in contact te komen met permacultuur in Australië 15 jaar geleden een populierenbos tot voedselbos heeft omgevormd.

Diderik Clarebout (BE) is vanuit zijn voedselbos de Woudezel gepassioneerd door planten, en legt zich onder meer ook toe op de teelt van voedselbosplanten.

Stéphanie De Caluwe (BE) heeft vanuit de expertise van beiden het concept van het Pomona-voedselbos (voor de coöperatieve boerderij Pomona Puur Natuur cvba) ontworpen en aangeplant, met een persoonlijke keuze over waardevolle soorten in het voedselbos.

gratis
Pomona vzw