nlen
algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan één van de websites van KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Geraard de Duivelstraat 5, ondernemingsnummer 0255.647.755.

Deze bepalingen zijn geldig voor volgende websites:

  • www.schoolofartsgent.be
  • gentschefestspiele.be
  • miryconcertzaal.be
  • kaskdrama.be
  • kaskcinema.be
  • schoolofarts.be en subdomeinen
  • school-of-arts.be en subdomeinen
  • alle websites die in het verleden geregistreerd werden voor KASK & Conservatorium / School of Arts van de HoGent
  • alle websites die in de toekomst geregistreerd worden voor KASK & Conservatorium / School of Arts van de HoGent

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig en baseren ons hiervoor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Via deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal de HoGent ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

HOGENT kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Dit geldt voor alle websites in het beheer van KASK & Conservatorium, school of arts van HOGENT en Howest.

Gegevens die we verzamelen

U kunt de HOGENT-websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u publicaties wilt aanvragen, wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens (contactgegevens) meedelen. We kunnen die persoonlijke gegevens gebruiken voor interne (HOGENT) marketingdoeleinden, bijvoorbeeld (elektronische) mailings. Elke e-mail die KASK & Conservatorium verstuurt, bevat een uitschrijflink waarmee u zich kunt afmelden. U kunt ook altijd verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de dienst communicatie van KASK & Conservatorium of consulent informatieveiligheid van HOGENT (zie verder onder ’vragen en feedback’).

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die KASK & Conservatorium verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek op de eigen beveiligde servers van KASK & Conservatorium, HOGENT of die van een derde partij. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van HOGENT die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij dat wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die KASK & Conservatoriumover u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden van KASK & Conservatorium verwijderd worden. U kunt hiertoe contact opnemen met de dienst communicatie van KASK & Conservatorium of de functionaris gegevensbescherming van HOGENT (zie verder onder ’vragen en feedback’).

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de KASK & Conservatorium-websites worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de HoGent verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Aansprakelijkheid van KASK & Conservatorium / HOGENT

KASK & Conservatorium streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan KASK & Conservatorium hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Ook kan KASK & Conservatorium niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch geacht worden akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie

cookies

Gebruik van cookies

KASK & Conservatorium-websites maken soms gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobiel toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als er cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger kunt gebruik maken van onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Cookies voor het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook en Snapchat advertising

De Facebook- en Snapchatpixels zorgen ervoor dat wij u, indien u bij Facebook of Snapchat bent ingelogd, relevante advertenties op Facebook, Instagram of Snapchat kunnen tonen en het resultaat kunnen meten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer een cookie wordt opgeslagen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -diensten, op onze en de aangesloten websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

nieuwsbrieven

Wanneer u zich inschrijft op één van onze nieuwsbrieven, slaan we uw e-mailadres op. Die gegevens gebruiken we om u te informeren over onze onderwijsactiviteiten en artistieke werking. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij een derde partij, Campaign Monitor, die instaat voor onze mailings. Voor de beveiliging van uw data hebben we een verwerkersovereenkomst met het gespecialiseerde bedrijf Campaign Monitor waardoor de veiligheid van uw data contractueel verzekerd wordt op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules.

U kan steeds uw gegevens aanpassen of uitschrijven via de links onderaan onze nieuwsbrieven.

vragen en feedback

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (dataprotectionofficer@hogent.be) of de dienst communicatie van KASK & Conservatorium via info@schoolofarts.be.

Inbreuken kunnen ook gemeld worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be/).