nlen

18.10.22, 18:00, Inauguratie van de Academische Leerstoel Jonet over Sociale Actie en Muziek Maken

  • Promotor: Prof. dr. Francis Maes
  • Leerstoelhouder: Prof. dr. Lukas Pairon

Meer dan ooit heeft de wereld behoefte aan samenlevingen die diversiteit, inclusie en gelijkheid omarmen. Keer op keer blijkt dat muziek en muziek maken een krachtig instrument is dat gebruikt kan worden om dergelijke humanistische waarden te bevorderen, hoop te brengen en vastberadenheid te stimuleren. De Academische Leerstoel Jonet1 over sociale actie en muziek maken werd opgericht aan UGent en HOGENT (KASK & Conservatorium en het departement Sociaal-Agogisch Werk).

Het is de bedoeling het diverse domein van sociaal geëngageerde muziekpraktijken te onderzoeken en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van muziekpraktijken die het empowerend karakter van het muziek maken benutten om sociale impact te genereren en te helpen een samenleving op te bouwen die diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid waardeert en bevordert. Voortbouwend op dit onderzoek zal de leerstoel bijdragen tot de opleiding en de professionele groei van musici en culturele werkers die zich willen bezighouden met het faciliteren van muziek maken en sociale actie.

Daarmee komt de leerstoel niet alleen tegemoet aan een groeiende behoefte aan meer diepgaand onderzoek, maar ook aan hoogwaardige en duurzame opleidingen op het gebied van muziek maken en sociale actie. Want ondanks de opkomst van vele sociale muziekprojecten in de afgelopen jaren, zowel nationaal en internationaal, en ondanks een steeds groeiend aantal musici en culturele werkers die op dit gebied actief willen zijn, is deze behoefte relevant met het oog op de vooruitgang van dit domein.

Om zijn activiteiten te organiseren en te vergemakkelijken zal de voorzitter het Centrum voor Sociale Actie en Muziek Maken (CESAMM) oprichten. Aangezien er momenteel geen onderzoeks- en opleidingscentrum bestaat dat zich toelegt op dit domein, zal dit centrum een unieke positie innemen in de wereld. Speerpunt van het CESAMM wordt de synergie tussen onderzoek en praktijk door middel van intensieve samenwerking tussen wetenschappers en praktijkmensen, tussen kunst en wetenschap en tussen onderzoek en artistiek-educatieve initiatieven.

Promotor van de leerstoel is Prof. dr. Francis Maes, hoogleraar musicologie aan de Universiteit Gent en hoofddocent aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen. De eerste leerstoel houder is Prof. dr. Lukas Pairon, oprichter van het onderzoeksnetwerk SIMM en Muziekfonds en medeoprichter van het muziekensemble Ictus. Dr. An De bisschop zal de leerstoelhouder zijn vanaf 2024. Prof. dr. Luc Nijs blijft als gasthoogleraar nauw betrokken bij de leerstoel. In 2023 Filip Verneert het team komen versterken als postdoctoraal onderzoeker.

De oprichting van de Academische Leerstoel wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van 2 belangrijke sponsors - de Stichting VGP en de Fondation Futur 21 - en van 7 grote muziekcentra die ook de rol van "hubs" op zich zullen nemen om beoefenaars van sociale en muziekprojecten in hun regio samen te brengen: Brussels Philharmonic, deSingel, Concertgebouw Brugge, De Centrale, Handelsbeurs, Musica en het Klara Festival.

Programma

  • 18:10 - verwelkoming en dankwoord door Francis Maes, hoogleraar musicologie en promotor Leerstoel Jonet aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent
  • 18:20 - verwelkoming en dankwoord door Koen Goethals, algemeen directeur van de Hogeschool Gent
  • 18:30 - over het engagement van de Fondation Futur 21, door haar voorzitter Martine Jonet
  • 18:40 - over de belangstelling van de Londense Guildhall School of Music and Drama voor een nauwe samenwerking met de Leerstoel Jonet en haar centrum CESAMM, door directeur Jonathan Vaughan
  • 18:50 - inaugurele rede door filosoof Hans Achterhuis en leerstoelhouder Lukas Pairon
  • 19:20 - optreden van De Ledebirds
  • 19:35 - receptie

Gelieve uw aanwezigheid voor 14 oktober te willen bevestigen aan lukas.pairon@cesamm.eu.

gratis
KASK & Conservatorium