nlen

19.04.22, 20:00, Laura Rosen Jacobson, Buurman

Buurman staat voor lokaal hergebruik. In plaats van het storten, verbranden of laagwaardig recyclen van restmaterialen geven we materialen een nieuw leven via onze winkel en werkplaats. De huidige manier van afvalverwerking sluit niet meer aan bij de duurzame doelstellingen van de wereld van morgen, waarin actuele thema's als grondstoffenschaarste, circulaire economie en reductie van CO2 uitstoot een belangrijke rol spelen. Anders dan storten, verbranding of laagwaardig hergebruik zouden waardevolle restmaterialen uit de (bouw)industrie een nieuwe bestemming moeten krijgen. Bij Buurman faciliteren we dit door lokaal hergebruik van deze materialen mogelijk te maken.

gratis