nlen

08.12.17, 20:30, Lizzy Vandierendonck & Lieven Martens Moana + DJ Dennis Tyfus (be)

Misschien kan Fear of Missing Out als dé dominante psychologie van de 21ste eeuwse samenleving beschouwd worden. Een hypertransparante realiteit presenteert zich doorheen foto’s en statusupdates als authentieke objectiviteit die desalniettemin meesterlijk geënsceneerd wordt; elke foto/statusupdate schreeuwt hoe geweldig het was, en benadrukt even zeer het ongelijk van de afwezigen; hoewel… waarom je facebook updaten, wanneer je zo ‘in het moment’ zit?

Beeldend kunstenaar en masterstudente animatiefilm Lizzy Vandierendonck vond in Lieven Martens Moana een metgezel voor een totaalinstallatie waarin ze FOMO als 21ste eeuwse ennui conceptualiseren. In hun aquatische onderwereld spelen exotica, zeemythologie en parallelle perspectieven de hoofdrollen; de installatie houdt het midden tussen een filmset voor een low budget animatiefilm, een aquarium en een op LSD vormgegeven new age club. Vandierendonck en Martens stagen zo een onbestaand feest waarbij het residu de werkelijkheid overstijgt.

€7 / €5
Lizzy Vandierendonck