nlen
Jordi Coppers

01.07.24, 18:00, Proclamatie masters en postgraduaten audiovisuele en beeldende kunsten

Master in audiovisuele kunsten
Master in beeldende kunsten
Educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten
Postgraduaat curatorial studies

Academiejaar 2023-2024 is een mijlpaal in je leven. Je studeert af als master of in een van de voortgezette opleidingen van KASK & Conservatorium. Graag willen wij deze gebeurtenis vieren. We nodigen de afstuderende studenten en twee extra gasten uit voor de plechtige proclamatie in de MIRY Concertzaal. Feestelijk afsluiten doen we met een receptie.

Biezekapelstraat 9
9000 Gent