nlen

11.03.16 – 17.04.16, 14:00, The Governor’s Mansion – A Perfect Storm for Business

Zes jonge kunstenaars, allen recent afgestudeerd aan LUCA School of Arts Gent en KASK/ School of Arts Gent, gaan op uitnodiging van gouverneur Jan Briers een dialoog aan met het klassieke interieur en het symbolische karakter van zijn gouverneurswoning aan de Vlasmarkt. Hun ingreep resulteert in een tentoonstelling vol stormachtige ontmoetingen en vergaderende kunstwerken.

Kunstenaars: Alejandra Hernández, Rachel Monosov, Ingeborg Deglein, Sidney Aelbrecht, Matthias Nuytten, Julie Lesenne

De kunstenaars werden geselecteerd door Liene Aerts, Wim Lambrecht en Wim Waelput. De tentoonstelling is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen dienst Kunsten & Cultuurspreiding, gouverneur Jan Briers, het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, LUCA School of Arts Gent en KASK/School of Arts Gent.

De gouverneurswoning biedt onderdak aan uitzonderlijke gelegenheden om bijzondere zaken te doen. Dit gegeven wordt door de kunstenaars in de verf gezet. Zij ensceneren er A Perfect Storm for Business.

A perfect storm is de uitdrukking die een gebeurtenis omschrijft waar een uitzonderlijke combinatie van omstandigheden een situatie drastisch verergert. Tegelijk beschrijft het ook het fenomeen zélf dat in deze samenloop plaatsvindt, namelijk het resulteren in een grootse gebeurtenis.

for business geeft de derde gelijktijdigheid aan, de welke die de deelnemende kunstenaars zo spannend vinden: namelijk hoe omgegaan wordt met de storm, hoe de storm hen beperkt en hoe zij daar de vruchten van plukken. Hun ingreep resulteert in een verrassende en bijzondere tentoonstelling vol vergaderende kunstwerken.

Wanneer de verraderlijke, voortdurend
van omvang en gedaante veranderende
elementen – bijvoorbeeld de mist,
Neptunus en een kop koffie – een uitzonderlijk
rechtlijnige houding aannemen
ten opzichte van mekaar, wanneer de
inrichting van je microkosmos die van
de Grote Mens in de arm neemt, met
andere woorden, wanneer alles zichzelf
ten dienste stelt van alles, wanneer deze
unieke opportuniteit zich opdringt,
ja dit worstcasescenario zich aanbiedt;
glij dan schijnbaar nederig op de golf van
deze megalomane situatie en verminder
de druk van je eigen intenties in het oog
van deze storm.
Vanaf nu voeren we gesprekken met
dingen en geven we beschutting aan
vleesgeworden symbolen.
Haal de buit vandaag nog binnen.

gratis
KASK / School of Arts Gent en LUCA School of Arts Gent