nlen

20.12.22, 20:30, Film Plateau: Phantom of the Operator, Caroline Martel

The Phantom of the Operator is een found-footagefilm die een weinig bekend hoofdstuk in de arbeidsgeschiedenis van de 20e eeuw belicht. De telefoongeesten of ‘stemmen met een glimlach’ hingen aan de lijn, terwijl ze de juiste kabels met elkaar connecteerden om zo mensen met elkaar te verbinden. Een stressvolle en vaak onderbetaalde job die vooral door vrouwen werd uitgeoefend. Zij waren de centrale arbeidskrachten ten tijde van de rijzende opkomst van telecompagnieën in een steeds meer geglobaliseerde wereld.

Met haar eigenzinnige blik, research en humor verzamelde de Canadese filmmaker Caroline Martel een duizelingwekkende reeks van meer dan honderd filmfragmenten. We zien zelden vertoonde industriële, reclame- en wetenschappelijke bedrijfsfilms die tussen 1903 en 1989 in Noord-Amerika door Bell en Western Electric werden geproduceerd. Deze beelden transformeerde Martel in de montage op poëtische wijze tot een droomachtig document. In de klankband herrijst een van de eerste elektronische muziekinstrumenten: de ondes-Martenot. Nu de job van telefonistes is overschaduwd door de komst van geautomatiseerde systemen, biedt dit kunstige stukje arbeidsgeschiedenis ook een kritische kijk op vrouwenarbeid, industrialisatie en de snel veranderende communicatietechnologie.

Deze film wordt ingeleid door docent kunstwetenschappen Steven Jacobs.

€6 (standaard) / €4 (reductie)
Film Plateau