nlen
photo: Jordi Coppers

22.01.23 – 01.01.24, Het Brievenproject

In 2022-2024 focust KIOSK samen met de onderzoeksgroep Gent, speelveld van de beeldende kunst (1957-1987), op brieven van of aan Gentenaren, of aangaande de Gentse kunstscene. De brieven worden geselecteerd om hun inhoud, maar evenzeer om hun vorm. Twee jaar lang brengt de groep wekelijks een andere brief in KIOSK en belicht ze de context ervan of de vragen die ze oproept. Bij deze presentaties wordt de brief (of een facsimile) getoond, eventueel met andere artefacten die vermeld worden of die de betekenis ervan kunnen duiden.

Naninga Lens, Sofie Frederix, Wouter De Vleeschouwer, Koen Brams en Godart Bakkers zijn als artistiek onderzoekers verbonden aan KASK & Conservatorium de school of arts van HOGENT en Howest. Het onderzoeksproject Gent, speelveld van de beeldende kunst (1957-1987) werd gefinancierd door het Onderzoeksfonds Kunsten van HOGENT.

Voor Het Brievenproject wordt de groep versterkt door Simon Delobel en enkele gasten.

gratis
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent