nlen

27.04.23, 20:00, Archives des luttes des femmes en Algérie

Archives des luttes des femmes en Algérie (Archieven van de vrouwenstrijd in Algerije) is een collectief en onafhankelijk project met als doel licht te werpen op de geschiedenis van de Algerijnse vrouwenbeweging sinds 1962, die lange tijd gemarginaliseerd en onbekend is geweest. Door de opbouw van een vrij toegankelijk digitaal archief wil het project een reeks schriftelijke, gedrukte en visuele materialen toegankelijk maken die zijn geproduceerd in het kader van Algerijnse vrouwenorganisaties en -collectieven en die vandaag worden bewaard door vrouwen die aan dergelijke mobilisaties hebben deelgenomen. Het project, dat in maart 2019 werd opgericht in het kader van de hirak (volksopstand in Algerije), kwam voort uit de constatering dat er vandaag de dag maar weinig bronnen bestaan over de geschiedenis van de strijd in onafhankelijk Algerije, en nog minder als het gaat om de strijd van vrouwen voor emancipatie en gelijke rechten. De materiële sporen van hun acties en mobilisaties blijven ontoegankelijk en weinig bekend. Het project wordt geleid door een collectief gevormd door Saadia Gacem, Awel Haouati en Lydia Saïdi.

De lezing wordt gegeven door Awel Haouati. Houati legt momenteel de laatste hand aan een doctoraat in sociale wetenschappen, antropologie, dat zich richt op de praktijken en het gebruik van fotografie in de context van de Algerijnse burgeroorlog in de jaren negentig. Ze is medeoprichter van het collectief Archives des luttes des femmes en Algérie.

gratis