nlen

26.04.17, 20:00, Girls Like Us

Bestaande uit een groep kunstenaars en activisten werpt het onafhankelijke en nonchalante tijdschrift Girls Like Us haar licht op een gelijkaardige groeiende gemeenschap van genderneutrale vrouwelijke kunstenaars en activisten. Door een mix van essays, persoonlijke verhalen en een vooruitstrevende visuele beeldtaal, geeft Girls Like Us invulling en betekenis aan de feministische nalatenschap binnen de kunsten. Met een mengeling van 'politiek en plezier' stippelt het blad de route uit naar een post-gender feministisch tijdperk.In voorgaande nummers verkenden ze thema's als objectivering (#1), werk (#4), het lichaam (#7) en familie (#8). Girls Like Us wordt in Amsterdam en België uitgegeven en wereldwijd verspreid.