nlen

23.03.23, 20:00, Taring Padi

Het collectief Taring Padi werd in 1998 opgericht in Yogyakarta, Indonesië. De groep zet zich in voor de strijd tegen racisme, militarisme, milieuonrechtvaardigheid en de gevolgen van het neoliberale economische beleid waar boeren, arbeiders, inheemse gemeenschappen en andere gemarginaliseerde en minderheidsgroepen het slachtoffer van worden.

Het verbindende principe van het collectief ontstond op het raakvlak van ideologie en vriendschap en parallel met het gebruik van kunst en activisme als politiek instrument. Tijdens de laatste documenta in 2022 werden deze principes als vertrekpunt genomen voor de deelname aan de manifestatie. De documenta werd zo het platform om solidariteit te tonen met de antikoloniale en neo-kapitalistische strijd van het Mondiale Zuiden.

Tijdens de manifestatie ontstond er een verhit debat over de intenties van de organisatoren in het algemeen en Taring Padi in het bijzonder. Het lukte de criticasters hier niet om voorbij de ‘eigen neus’ te kijken en met een niet-Westerse blik het spandoek te lezen. Onbedoeld vormde dit een herhaling van de onderdrukkingsmechanismes waartegen Taring Padi al jaren strijdt.
Het gevolg was een politieke rel en de ontmantelen van het spandoek People's Justice uit 2002.

Deze controverse, benadrukte de directe verbanden tussen verschillende artistieke vormen, ideologieën, klassen en historische processen in Taring Padi's praktijk. In dit licht zal de KASKlezing de drie belangrijkste vormen van de artistieke praktijk van het collectief in de afgelopen 25 jaar verkennen: houtsnede, kartonnen pop en grootschalig spandoek. Met People's Justice als middelpunt gaat Dr. Alexander Supartono dieper in op de totstandkoming van de beeldtaal, de iconografie en de compositiewijze. Vanuit een beschrijving van de vormentaal van de werken van de werken, wordt de noodzaak ervan beargumenteerd tegen de historische specificiteit van Taring Padi's directe politieke acties.

Naast de lezing maakt Taring Padi met studenten van KASK & Conservatorium werk in het SMAK.  Deze workshop kadert binnen de interdisciplinaire projectweek It's About Time! georganiseerd door Nomadic School of Arts. Op vrijdag 24 maart worden deze werken in een processie van SMAK naar de Bijlokesite gebracht. De werken zullen dan feestelijk onthaald worden.

Over Dr. Alexander Supartono

Dr. Supartono is een van de pioniers van Taring Padi en kunsthistoricus, gespecialiseerd in moderne en hedendaagse kunst in Zuidoost-Azië. Hij promoveerde in de geschiedenis van de fotografie aan de Universiteit van St. Andrews, Schotland en doceert aan de School of Arts and Creative Industries, Edinburgh Napier University. Zijn recentste publicaties omvatten: "Dolorosa Sinaga: Body, Form, Matter" (Jakarta Art Institute, 2020) en "The Silent Waiting: Javanese Antiquity and 19th century photography in the Dutch East Indies” (National Gallery Singapore, 2022). Momenteel is hij een van de hoofdonderzoekers van het Photography Unbound-project van het Getty Research Institute, dat onderzoek doet naar de toepassing van computervisie op kunsthistorisch onderzoek.