nlen

10.11.22 – 12.11.22, 20:00, The Exterminating Angel, dramaproject onder leiding van Hans Mortelmans en Timeau De Keyser (tibaldus).

Gebaseerd op een cinedrama van Luis Buñuel en Luis Alcoriza

Een aristocraat genaamd Nobile nodigt na de opera enkele societyvrienden uit in zijn huis. Maar terwijl de voorbereidingen voor het diner in volle gang zijn, voelen de bedienden zich gedwongen te vertrekken. Het diner wordt geserveerd en uren gaan voorbij, maar de gasten gaan niet weg en worden op mysterieuze wijze opgesloten in de woonkamer van het huis.

Als de film die u gaat zien u raadselachtig of ongerijmd voorkomt, dan is dat ook zo in het leven. De film is repetitief, zoals het leven, en, net als het leven, open voor verschillende interpretaties. De auteur verklaart dat het niet zijn bedoeling was om met symbolen te spelen, althans niet bewust. Misschien is de beste verklaring voor The Exterminating Angel dat er, rationeel gezien, geen is.

- Luis Buñuel

Dramaproject onder leiding van Hans Mortelmans en Timeau De Keyser (tibaldus).

Met: Kes Bakker, Ella Boomsma, Felix Braeckman, Ellen De Mul, Manizja Kouhestani, Pieter Van Dijk, Evert Van Ransbeeck, Fiene Zasada en Sophie Anna Veelenturf.

Extern oog: Simon De Winne (tibaldus)

Met dank aan: Bardia Mohammad en KASK DRAMA.

Beeld: Ellen De Mul

Taal: Engels

gratis
tibaldus