nlen

30.03.17, 20:00, Voebe de Gruyter

In haar werk benadert Voebe de Gruyter (1960, Den Haag) de wereld als een geheel van processen die elkaar voortdurend beinvloeden. Een proces van actie-reactie dat bij De Gruyter gepaard gaat met een ongelofelijke schoonheid, humor en poezie. Ze neemt de toeschouwer mee naar het subatomaire niveau van de kleinste deeltjes. In 1994 ontdekte ze bijvoorbeeld dat er wellicht heel wat boodschappen verborgen zitten in een platgetrapte kauwgom op straat. Zij stelde dat in de mond van de kauwende mens de trillingen van zijn of haar uitspraken worden opgenomen door de kauwgom. Wanneer die dan op straat wordt uitgespuwd zitten de laatste woorden dus nog gevangen in de kauwgom. Een vergelijkbare stelling komt naar voren in haar werk Secret Export of Stories: In Cuba zijn er professionele 'voorlezers' die elk jaar democratisch door de sigarenrollers verkozen worden. De uitverkorenen hebben de eervolle taak om een jaar lang kranten en verhalen voor te lezen die de arbeiders van de fabriek gekozen hebben. Via de muren en de handen van de arbeiders worden deze woorden als het ware verpakt in de sigaren. Het is alom bekend dat intellectuelen, kunstenaars en mensen met grote ideeën sigaren roken... In een poëtisch beeldverhaal doet de Gruyter dit mysterie uit de doeken. Zoals al duidelijk aan de bovenstaande voorbeelden, beslaat het werk van De Gruyter een breed spectrum aan technieken. Mogen bovenstaande voorbeelden twee filmische werken zijn, De Gruyter werd daarnaast vooral bekend voor haar tekeningen en haar fotoreeksen. In 2012 verscheen bij Roma Publications haar boek "From Action of Matchmakingphotons to Zen Buddhists' Bad Breath" met teksten van Roel Arkesteijn en Maria Barnas. 19 maart opent haar expositie in Stroom Den Haag die tot 21 mei zal lopen.