nlen

28.10.21, 20:00, Yael Davids

Vanaf de jaren 1990 stelt Yael Davids het lichaam centraal. Het lichaam in relatie tot de ruimte en de ruimere wereld daarrond. Hoe ontstaan gewoontes, wat onthoudt het lichaam en wat kunnen wij ons lichaam aanleren? Het lichaam als spiegel van de geest is gekend, maar hoe is dat lichaam ook een spiegel van zijn omgeving, van de realiteit waarin het beweegt en hoe transformeert de realiteit niet enkel het lichaam, maar ook andersom, wordt de realiteit vormgegeven vanuit het lichaam? Op deze vragen wordt een antwoord gegeven via performances, scenografieën, ruimtelijke interventies, video en partituren. Bijvoorbeeld in haar recente solotentoonstelling ‘A Daily Practice’ in het Van Abbemuseum in Eindhoven. In tien zalen deed Davids onderzoek naar ‘lichamelijk leren’ vanuit de bewegingsleer van Moshé Feldenkrais. Deze Israëlische natuurkundige ontwikkelde een methode om het menselijk functioneren te verbeteren door middel van subtiele bewegingen. Een verandering van bewegen betekent een verandering in denken en ervaren, dat is het centrale idee. Davids onderzocht in het Van Abbe hoe zijn ideeën ingezet kunnen worden bij het kijken naar kunst. Dit deed ze door verschillende workshops te geven, maar ook vanuit een scenografie. Daarin bood Davids ruimte  aan verschillende verwante kunstenaars, aan vrouwelijke kunstenaars waar pas recent meer aandacht voor is en aan de toeschouwer, die zelf zijn parcours bepaalt en zo zijn ervaring vormgeeft. De tentoonstelling is zo niet enkel de plek om werk te tonen, maar wordt veel meer nog de plek waar de mogelijkheid gecreëerd wordt om naar werk te kijken, of te ervaren. Het werk van de kunstenaar is zo de mogelijkheid om ander werk te ervaren en ook jezelf opnieuw te leren kennen.

Het werk van Davids wordt getoond in verschillende internationale tentoonstellingen, op documenta14 (Kassel) en in Museo Tamayo in Mexico Stad. In 2020 nam ze deel aan de Liverpool Biennial. Yael Davids woont en werkt in Amsterdam.

gratis