nlen

De gangbare perceptie van historische landgoederen is dat ze conservatief en statisch zijn. Toch zijn een paar historische landgoederen nu net als in het verleden toonaangevende vernieuwers geworden. Gemeenschappelijke kenmerken zijn ondernemers en medewerkers die de status quo uitdagen. Door dit te doen, ontsluiten ze nieuwe manieren om om te gaan met erfgoed en natuurbehoud, duurzame voedselproductie, sociale integratie, duurzaam toerisme, klimaatverandering en hernieuwbare energie.

Inzichtgevend en inspirerend, zo niet provocerend, concentreert dit boek The Future of Estate Landscapes in Europe zich op voorbeeldige en ongewone voorbeelden uit België, Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk als nieuwe hoopvolle vooruitzichten voor de toekomst. Hoewel deze publicatie uiterst relevant is voor landeigenaren en beheerders, zal het ook overheden, planners, ontwerpprofessionals en iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het platteland informeren.

De voorbeelden die aan bod komen zijn best practices op het gebied van beleid en bestuur, maar ook voorbeelden van hedendaags ontwerp op historische landgoederen. Drie hoofdthema's worden verkend: hedendaags beheer, beleidsmaatregelen en ontwerp.

Dit boek onthult de onderzoeksresultaten over de herontwikkeling van historische landgoederen aan HOGENT.

Het onderzoeksteam is partner binnen het INTERREG EUROPE -Project INNOCASTLE.

De publicatie werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het onderzoeksfonds PWO, het onderzoekscentrum Futures thorugh Design.

details
160 pages, 23 x 27 cm, paperback with dustjacket
published by Blauwdruk
2022, EN
ISBN 9789492474513
bestellen
37,50 euro