nlen

28.03.23, 19:30, Fairouz Gazdallah - De Agro-Ecologische Renaissance

Het is vast geen verrassing dat Studium Generale het in deze reeks over ecologie en de toekomst, het maar liefst drie keer gaat hebben over voedsel(productie). Fairouz Gazdallah draagt bij aan onze verkenning van dit onderwerp met een deep dive in de heropleving en herontdekking van aloude agrarische praktijken die onder de noemer agro-ecologie vallen. Fairouz zal ons meenemen in een geschiedenis, heden en toekomst van voedselproductie die niet schaadt, maar herstelt, die niet onderdrukt en uitbuit, maar bevrijdt en nivelleert. Voedselproductie die bio-diversiteit koestert, vrouwen empowert, lokale gemeenschappen versterkt, en die bedreigde kennis en culturen doen floreren.

€8 - gratis
Biezekapelstraat 9
9000 Gent