nlen

Heesters laten zich niet in een vakje stoppen. En dat is maar goed ook, want heesters zijn uitermate geschikt om te combineren met bomen en kruidachtigen. Bovendien stimuleert net die combinatie de biodiversiteit en brengen ze afwisseling en kleur in het openbaar groen. Een mooi vooruitzicht voor wie aan de slag gaat in onze stedelijke en randstedelijke regio. Maar vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Dit technische vademecum wil heesters op de voorgrond plaatsen en ze opnieuw ‘hot’ maken voor openbare groentoepassingen.

Maar hoe je het ook draait of keert, het openbaar groen staat of valt met een goed ontwerp. Net daarom: dit vademecum is een naslagwerk dat vertrekt vanuit het beplantingsontwerp. Maar een ontwerp kan nooit gerealiseerd worden zonder een goede aanleg en een aangepast beheer. U komt als ontwerper en beheerder ook meer te weten over de heester zijn diverse groenvormen, toepassingen, aanplant, beheerfasen, beheervormen, … Het vademecum is net daarom niet enkel technisch van aard, maar ook heel praktisch samengesteld. Dat maakt het tot een waardevol document voor groendiensten, landschaps- en tuinarchitecten, studiebureaus, regionale landschappen en groenonderwijs.

details
Published by Agentschap voor Natuur en Bos
2015, NL
bestellen
90 euro