nlen

Stefanie Delarue heeft als biologe (MSc - UGent, 2001) de specialisaties ecologie en plantkunde. Na een onderzoeks- en onderwijsopdracht aan UGent, met als focus mycologie, verdiepte zij zich in de combinatie tussen ecologie en het ontwerpen en beheren van de buitenruimte. Eerst als stafmedewerker ecologische siertuin en ecologisch openbaar groen bij Velt vzw, om vervolgens het Innovatie- en Kenniscentrum Groenmanagement te helpen oprichten bij het huidige VIVES.

Binnen HOGENT is ze lector in landschaps- en tuinarchitectuur en de bachelor-na-bachelor in landschapsontwikkeling, waar ze instaat voor de pijlers plantenkennis, ecologie en beheer. 

Ze is als onderzoeker verbonden aan het HOGENT-onderzoekscentrum Futures through Design, meer bepaald de onderzoekslijn Regenerative landscapes. Haar huidige onderzoekthema's zijn regeneratieve landbouw, voedselbossen en biodivers zorggroen.

Daarnaast heeft ze een adviesbureau Biodiversitijd, waar ze met ecologisch advies ontwerpers, onderzoekers, beleidsmakers en -uitvoerders ondersteunt rond regeneratieve landschappen en landbouw.