nlen
filmstill, Hannes Verhoustraete

18.06.24, 16:00, Doctoraatsverdediging Hannes Verhoustraete, Hegemonie en historiografie

Op 18 juni verdedigt Hannes Verhoustraete, artistiek onderzoeker aan KASK & Conservatorium, zijn doctoraat tot het verkrijgen van de titel Doctor in de Kunsten. Mede namens de promotoren van de kandidaat, Dr. Jasper Rigole (HOGENT – KASK & Conservatorium) en Prof. Dr. Berber Bevernage (Ugent) nodigen wij u graag uit voor deze gelegenheid.

De publieke verdediging start om 16:00 in auditorium Servais op Campus Bijloke. Aansluitend bent u welkom op de receptie. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door een mail te sturen naar hannes.verhoustraete@hogent.be.

Daags voordien worden de twee films die deel uit maken van het doctoraatsproject vertoond in KASK Cinema – om 18:00 Un pays plus beau qu’avant (2019, 67’) en om 20:00 Broken View (2023, 75’). Op 18 juni wordt Broken View nogmaals vertoond na de receptie om 20:00.

Hegemonie en historiografie: het documentaire filmessay als palimpsest

Hoe kan het verleden op een cinematografische manier benaderd worden, als een reeks problemen die te maken hebben met de compositie van beelden, klanken en woorden in een filmvorm? Hoe verhoudt historisch onderzoek zich tot het zintuiglijke? Wat gebeurt er met met de verschijningen die we waarnemen, verwerken in lichaam en geest om ze opnieuw te configureren doorheen representatieve registers waarvan we hopen dat ze resoneren bij anderen? Ik heb het filmessay vooropgesteld als de ruimte waarbinnen ik deze vragen zou verkennen. Eerder dan het essay, de historiografie of hegemonie te proberen theoretiseren, besloot ik om ze vanuit mijn praktijk als filmmaker te benaderen essays filmen en schrijven. Ik vertrok dan ook van de praktische verkenning van een poëtica die zich probeert los te maken van de vormen die tot nu toe zo instrumenteel zijn geweest in het vestigen en bevorderen van hegemonieën, hun monopolie op het historische narratief en de representatie van de maatschappij in het heden en verleden. Het ging mij in de eerste plaats om de vorm waarin ideeën en de geschiedenis aan ons verschijnen via de zintuigen, het probleem van de representatie van werelden die er niet meer zijn, van ideeën die geen eigen lichaam hebben.

gratis mits reservatie
auditorium Servais