nlen
beeld: Gloria Scorier

12.03.24, 19:30, Olga Byrska, Born in 1991: 30 years of ascent and decline of democracy in Poland

Zij die aan de vooravond van de regimewisseling in Polen werden geboren, groeiden hand in hand op met de systeemveranderingen die het land en de natie eind jaren tachtig/begin jaren negentig ondergingen. In zekere zin belichaamt deze generatie alle maatschappelijke verschuivingen van die tijd. Ze putten uit de ervaringen van generaties daarvoor, die het echte socialisme meemaakten, terwijl ze vanaf het begin in een wereld van liberale democratie en economie functioneerden.

Door veel buitenstaanders gezien als een verhaal van een vreedzame en economisch succesvolle overgang van het regime, zijn experts en de publieke opinie in Europa verrast door de geleidelijke desintegratie van wat kan worden gezien als een ongelooflijke prestatie van Polen in de afgelopen decennia. Vooral sinds de conservatieve ‘Law and Justice’-partij in 2015 de parlements- en presidentsverkiezingen won.

Door de microhistorische en autobiografische bril zal Olga de opkomst van Polen als een belangrijke Oost-Europese macht becommentariëren en binnenlandse problemen laten zien die ervoor zorgden dat deze positie veranderde. Hiervoor put ze uit haar ervaring als queer vrouw uit de arbeidersklasse die deze ontwikkelingen in de jaren 1990 en 2000 meemaakte. Hiermee wil ze het binaire verhaal van totaal succes gevolgd door totale degradatie compliceren en tegelijkertijd het moeilijke begin- of eindpunt voor het land op dit moment erkennen.

Na haar lezing gaat Olga Byrska in gesprek met onderzoeker Jonas Vanderschueren. Zowel de lezing als de discussie erna zullen in het Engels plaatsvinden.

  • Olga Byrska (zij/haar) is geboren in 1991 in Warschau. Ze is historica en voltooit haar PhD aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Haar professionele carrière begon als journaliste en ze publiceerde meer dan 50 artikelen in de Poolse pers. Nu woont ze in Parijs en schrijft ze ook voor theater.
  • Jonas Vanderschueren (hij/die) is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven, Faculteit Letteren, Cultuurwetenschappen. Die is gespecialiseerd in hedendaags Pools theater, performance en cultuur. Die behaalde onlangs een doctoraat in Culturele Studies met een proefschrift getiteld Dissenting Bodies: Queering Polishness in Polish theatre since 2005, waarin die de artistieke strategieën onderzochten die hedendaagse Poolse makers hebben ontwikkeld om weerstand te bieden aan de druk om te voldoen aan de Poolse normativiteit, een onlosmakelijke botsing tussen Pools nationalisme en heteronormativiteit.

    Momenteel werkt die aan REFAM, een door CELSA gefinancierde onderzoekssamenwerking tussen de KU Leuven, de Universiteit van Tartu en de Jagiellonian Universiteit. Die is ook actief als essayist en onderzoeksjournalist en heeft bijdragen geleverd aan Etcetera, rekto:verso, MO*, Jacobin Nederland, Dialog. Pismo en diverse andere media.
gratis voor studenten en personeel HOGENT, Howest, Ugent en KASK & Conservatorium
Biezekapelstraat 9
9000 Gent