nlen

05.05.22, 20:30, All Light, Everywhere

From what history does the future dream?

Theo Anthony’s enigmatische essayfilm deed vorige Sundance-editie menig ogen openen. Met subtiliteit en ingenieusiteit wordt de thematiek van politiegeweld behandeld door de lens van hedendaagse beveiligingstechnologieën en hun invloed op misdaad en straf. Wat begint als een klinische verkenning van de geschiedenis van het waarnemen en vastleggen wordt langzaam een vista van de manieren hoe hedendaagse machtsstructuren zich mengen in de menselijke optiek. De vreemde vruchten van remloos kapitalisme en de toenemende autoriteit van het politieapparaat worden hier in het naakte licht ontleed.

Aan de hand van interviews, archiefmateriaal, etnografieën en een sinister enthousiaste rondleiding in het hoofdkwartier van bodycam-fabrikant Axon ondergraaft Anthony het technologisch optimisme dat door politiediensten en andere staatsinstituten naar voren wordt gedragen. Zijn kijken en controleren niet intiem aan elkaar verwant? En zorgt ideologische vooringenomenheid niet steeds dat het oog weet wat te zoeken? All Light, Everywhere geeft geen heldere antwoorden, maar schept wel duidelijkheid over de dystopische doemdroom die een door beveiliging geobsedeerde beeldcultuur baart.

€6 / €4 (reductie)