nlen

De Collectieve Collectie is een participatieve procedure die start vanuit het waarderen en (her)gebruiken van zwerfgoed. In samenwerking met deelnemers die alledaagse gebruiksvoorwerpen kiezen, schenken, benoemen, ordenen, classificeren, waarderen, assembleren, interpreteren, dragen en/of fotograferen, ontwikkelt kunstenaar Kristof Van Gestel voor deze procedure gaandeweg strategieën en technieken.

De Collectieve Collectie werkt met objecten en woorden, met spel en gesprek, met bricoleren en filosoferen, ... En met zoveel mogelijk mensen; om veel verschillende zienswijzen, meerstemmigheid en eigenwijze praktijken te verzamelen.

De Collectieve Collectie wil bijdragen aan de bewustwording van onze verhouding tot de dingen rondom ons. De manier waarop we in erfgoedmusea objecten verzamelen, ordenen, waarderen, classificeren, tonen en er verhalen over vertellen, wordt in dit project gebruikt als een lens waardoorheen we die verhouding kunnen begrijpen.

details
192 pages
published by Kristof Van Gestel
2021, NL
uitgever
5 euro