nlen

De planning van kindvriendelijke stedelijke ruimtes vormt vandaag een uitdagende interdisciplinaire opgave voor iedereen die ruimtelijk, pedagogisch of sociaal mee aan de toekomstige stad werkt. De betrokkenheid van kinderen en tieners in deze processen wordt meer dan ooit gezien als een voorwaarde om tot een leefbare en duurzame stedelijke omgeving te komen. Deze betrokkenheid beperkt zich niet tot de rol van informant en/of participant in een planningsproces, maar vraagt een openheid en opgave om kinderen en tieners als medeonderzoekers en -planners van de stad van morgen te erkennen. 

Deze KIDS-GIDS combineert sociale, pedagogische en ruimtelijke inzichten in een innovatief denk- en doekader en wil op die manier bijdragen tot een interdisciplinaire kijk op en aanpak van kindvriendelijkheid. Een kindvriendelijke stad staat in deze gids voor een stad die kinderen en tieners betrekt in het nadenken over en uitwerken van de stad en stedelijkheid van morgen. 

Dit boek reikt een set bruikbare tools aan die bijdragen tot een steviger burgerschapspositie van kinderen en jongeren in (kindvriendelijke) stedelijke plannings- en veranderingsprocessen. Deze tools werden ontwikkeld en uitgetest in de context van vier verschillende soorten stedelijke planningsprocessen: stadsvernieuwing, stadseducatie, stadsontwikkeling en stedelijke transitie. Ze helpen de positie van kinderen en tieners in de verschillende fasen van een planningsproces te versterken: kijken en onderzoeken, uitwisselen en ordenen, verbeelden en experimenteren, toetsen en selecteren, en tussenkomen en presenteren. 

We hopen dat het denk- en doekader, de cases en tools in deze KIDS-gids stedelijke actoren zullen aanzetten om het stedelijk burgerschap van kinderen en tieners bewuster als uitgangspunt te nemen in de planning van de stad. Niet enkel als een ethisch uitgangspunt, maar als een logisch en praktisch haalbaar principe van duurzame en democratische stedelijke planning.

details
208 pages, 20 x 27,4 cm
published by Garant
2016, NL
ISBN 9789044134780
bestellen
29,90 euro