nlen

In de winter van 1986 richt kunstenaar Franklin Engeln zijn eerste brief aan schilder Philippe Vandenberg. Goede correspondentie is zeldzaam,’ schrijft Vandenberg in zijn antwoord aan Engeln. Wat volgt is een even bloeiende als kortstondige uitwisseling. De twee kunstenaars leren elkaar kennen in de galerie van Richard Foncke in Gent. Het blijft niet bij ontmoetingen in de galerie. De vrienden dineren regelmatig samen en bezoeken elkaar af en toe thuis of in hun atelier. Ten tijde van de correspondentie woonde en werkte Vandenberg in Gent, terwijl Engeln in Antwerpen woonde en werkte, waar hij nog steeds woont en werkt.

De brieven belichten het oeuvre van Vandenberg op een andere manier, waarbij woorden als poëzie, menselijkheid en tederheid centraal staan. Daarnaast bieden ze inzicht in het weinig bekende werk van Engeln.

Als historische bron werpt de correspondentie licht op de gedachten van de kunstenaar in het atelier, maar ook op de vriendschap en discussiepunten tussen de twee briefschrijvers. De gelaagdheid en complexiteit van hun werk komt expliciet naar voren.

In tegenstelling tot digitale communicatie, namen de kunstenaars de tijd om na te denken over hun antwoord, ze schreven de hele brief met de hand en voegden er zelfs tekeningen aan toe. Het is een intieme manier van communiceren, die oorspronkelijk in de privésfeer ontstond en nu een publieke status krijgt.

Het boek is geïllustreerd met talrijke, meestal ongepubliceerde tekeningen, schilderijen en foto’s van beide kunstenaars uit de periode van de briefwisseling.

De briefwisseling tussen Franklin Engeln en Philippe Vandenberg, samengesteld door Sofie Frederix, maakt deel uit van het meerjarig onderzoeksproject Gent, speelveld van de beeldende kunst (1957-1987) (KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)) van Godart Bakkers, Koen Brams, Wouter De Vleeschouwer, Sofie Frederix en Naninga Lens.

Het project wordt gefinancierd door het Fonds voor Kunstonderzoek HOGENT en Cultuur Gent, de cultuurdienst van de Stad Gent.

 
96 pages, 19.5 × 13 cm, softcover
published by Posture Editions
2022, NL
ISBN 9789491262531
 
20 euro