nlen
over de opleiding
In een wereld die razendsnel verandert, laat de toekomst zich niet voorspellen. We anticiperen op zaken die volop in ontwikkeling zijn. In de professionele bachelor Digital Design & Development, of kortweg Devine, leiden we studenten op die hun weg vinden in de digitale wereld van morgen. Als Deviner gebruik je design-, developments-en UXskills om online ervaringen vandaag én in de toekomst vorm te geven. Je wordt lid van de creatieve sector: een mondiale, digitale, innoverende en richtinggevende subcultuur.  De opleiding biedt eveneens een Engelstalig traject aan.

digital design & development (devine)

over de opleiding
traject
professionele bachelor
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels
download de brochures

lees meer over de opleiding

Ben jij een Deviner? 

De Deviner is gepassioneerd door die steeds veranderende geconnecteerde wereld. Als digitale maker ga je op zoek naar hoe jij diensten of producten kan verbeteren. Een Deviner brengt vernieuwing die het leven aangenamer, rustiger, eenvoudiger of misschien juist spannender maakt. De ervaring van de gebruiker staat telkens centraal en vormt de basis voor beslissingen tijdens het design en developmentproces. Een explorerende en creatieve ingesteldheid bij de studenten is hiervoor noodzakelijk. Probleemoplossend vermogen staat centraal, en de digitale technologie is hierin een middel tot antwoord. In deze context is design niet enkel een grafische aangelegenheid, maar ook een ‘way of thinking’ waarbij jij oplossingen bedenkt, onderzoekt, ontwikkelt en communiceert.

Creatief digitale experten 

Devine biedt klassieke hoorcolleges, praktijklessen en intensieve integratieprojecten aan. De 3 pijlers van de opleiding, Experience Design, Visual Design en Development, komen samen tijdens deze integratieprojecten. Doorheen de 3 studiejaren worden deze projecten steeds reëler, uitdagender en complexer. Zo ga je in het tweede jaar op internationale uitwisseling naar Nederland waar je samen met studenten van Hogeschool Rotterdam een uitdagend project uitwerkt. Als laatstejaars werk je in multidisciplinaire projecten rond maatschappelijke thema’s zoals mobiliteit, werkloosheid, immigratie,… Je kiest een specialisatie en wordt expert in Experience Design, Visual design of development. Je verfijnt je Devine skills en werkt tijdens de bachelorproef samen met studenten uit de verschillende specialisaties. Jouw studie sluit je af met een stage. Je werkt 3 maand in één van de topbedrijven uit de creatieve digitale sector, zowel nationaal als internationaal.

Het unieke werkprofiel van de Deviner 

In deze sector is Devine dé referentie voor toptalent. Eens afgestudeerd ga je meteen aan de slag als Experience Designer, Front-end Developer, Interaction Designer, Motion Designer, Full Stack Developer, Mobile Developer of kortweg Deviner. Door het unieke profiel is de vraag naar Deviners groot waardoor werkzekerheid een feit is. Elke dag geven deze alumni vorm aan ons digitale leven door te werken voor zowel de publieke, de non-profit als de commerciële sector. Deviners onderzoeken wicked problems (health, mobiliteit, energie, welvaart, klimaat, onderwijs… ) en werken aan slimme digitale oplossingen die een toegevoegde waarde opleveren voor de betrokken organisaties en mensen. De ontwikkelde oplossingen dragen bij aan een duurzame maatschappij zowel voor huidige als voor toekomstige generaties. 

Studeren op Campus Buda in Kortrijk

Digital Design and Development volg je op Campus Buda in Kortrijk, en is sinds 2019 een volwaardige bachelor aan KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest. Alle info- en opendeurdagen vinden plaats bij Howest in Kortrijk.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Experience Design 1
3
1
Visual Design 1
9
1
Web 1
6
1
Creative Code 1
6
1
Integration 1
6
1
Experience Design 2
3
2
Visual Design 2
9
2
Web 2
5
2
Creative Code 2
5
2
Integration 2
8
2
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Experience Design 3
4
3
Visual Design 3
6
3
Motion 1
3
3
Web 3
5
3
Creative Code 3
4
3
Integration 3
8
3
Experience Design 4
4
4
Visual Design 4
4
4
Motion 2
4
4
Creative Code 4
3
4
Integration 4
10
4
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Expert
12
5
Minor
6
5
Bachelorproef
12
5
Stage
30
6
60
contact
Je volgt les op campus Buda in Kortrijk
Dam 2a
8500 Kortrijk
vragen over deze afstudeerrichting
volg ons

credits

  1. Graduation 2021, foto: Benina Hu
  2. Devine, Projection – Mapping week