nlen
over het onderzoekscentrum
Renée Verschraege, Ikiru, foto: Aaron Lapeirre
Bert De Roo, Decentering Design
Dirk van Gogh, Duurzaam Design geãnspireerd door Japan
Tim Duerinck, Flax fiber instruments
Het PWO-onderzoekscentrum Futures through Design – een samenwerking tussen HOGENT en Howest – zet ontwerpen systematisch in als een creatief, onderzoekend, participatief en oplossings­gericht proces om de veerkracht van de samenleving te verhogen, en tegelijk de transitie naar een duurzame toekomst te initiëren en te begeleiden.

Futures through Design

over het onderzoekscentrum

Futures through Design is het enige PWO-onderzoekscentrum van KASK & Conservatorium. Het is gelinkt aan het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en wordt gefinancierd door HOGENT en Howest. 

Het is georganiseerd volgens de principes van de 12 interdisciplinaire onderzoekscentra van HOGENT met een eigen missie en visie, los van die van het onderzoek in de kunsten. Futures through Design is inhoudelijk verankerd in de opleidingen van KASK & Conservatorium.

Onderzoekslijnen

Ontwerpend onderzoek is erop gericht om nieuwe perspectieven naar voren te schuiven door toekomst­scenario's vorm te geven die geworteld zijn in een kritische analyse van de hedendaagse context.

Futures through Design concentreert zich op uitdagingen die zich bevinden op het snijvlak van drie onderzoekslijnen:

 • co-design, hier ingevuld door het actief betrekken van eindgebruikers met het oog op de participatieve en emancipatorische kracht van ontwerpen als proces;
 • behoud door ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op de herinterpretatie en actualisatie van erfgoed, zoals historische landgoederen en traditionele ambachten;
 • socio-ecologische systemen, wijzend op de onderlinge verstrengeling van natuurlijke en culturele processen, en de verhouding van zowel menselijke als niet-menselijke actoren tot elkaar en hun omgeving.
Biodivers zorggroen
Duurzaam Design geïnspireerd door Japan, foto: Aaron Lapeirre

Door concrete uitdagingen op een multi- en trans­disciplinaire manier aan te pakken, willen we niet alleen toekomst­gerichte oplossingen aanreiken die een negatieve impact vermijden, maar daarnaast ook hun positieve impact maximaliseren. Hierbij staat duurzame innovatie van onze menselijke leefwereld voorop, zowel op materieel vlak als op het vlak van gedrag en waarden­patronen, met een overkoepelende focus op het verhogen van levens­kwaliteit.

Onderzoek aan HOGENT

HOGENT wil een verschil maken in en voor de samenleving en gaat voor onderzoek en dienstverlening met duurzame impact. We zoeken in cocreatie naar oplossingen voor concrete problemen van bedrijven, organisaties en overheden en zetten in op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Lees meer over de onderzoekscentra en het onderzoeksbeleid van HOGENT.

advies en dienstverlening

Futures through Design is beschikbaar voor advies en dienstverlening in de volgende domeinen.

Landschapsarchitectuur

 • Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier
 • Onderzoek naar identiteit en bouwstenen van landschappen
 • Duurzaam plannen en ontwerpen van landschappen, tuinen en publieke ruimten
 • Sociaal duurzaam ontwerpen
 • Via ontwerpend onderzoek voedsel­bossen inpassen in de geest van de plek
 • Duurzaam beplantings­ontwerp vanuit een eco-logica
 • Behoud door ontwikkeling: nieuwe perspectieven op erfgoed
 • Wijsgerige/ethische reflectie over de interactie tussen mens en natuur/landschap
 • Digital Design
 • Digital storytelling
 • UX Research
 • Digital product design (UI/UX)

Digital Design

 • Digital storytelling
 • UX Research
 • Digital product design (UI/UX)

Interieur­vormgeving

 • Ontwerpinspiratie voor integraal duurzaam meubelontwerp
 • Advies in duurzame materiaal­keuze inclusief het efficiënt gebruik van grondstoffen in de interieur­sector
 • Activeren van langetermijn­gebruik in de interieur­sector
 • Advies in het genereren van interculturele interieur­concepten
 • Ruimte en omgeving vormgeven via ontwerpend onderzoek

Ontwerp­methodologie

 • Ideegeneratie en creativiteits­technieken
 • Design theory en geschiedenis