nlen

21.02.23, 20:00, Design x Time met Helga Schmid & Nel Verbeke

Is het al zo laat? Het gevoel voortdurend over te weinig tijd te beschikken is ons allemaal bekend. En dat gevoel lijkt alleen maar toe te nemen. Door de technologische ontwikkelingen wordt onze tijd steeds meer gefragmenteerd, waardoor we voortdurend achter de feiten aan te lijken hollen. We gaan in gesprek met twee designers die elk op hun eigen manier vat proberen te krijgen op onze omgang met tijd.

Momenteel structureert en stuurt klok- en kalendertijd het menselijk gedrag. Deze notie van tijd stamt uit onze voormalige agro-culturele samenleving, maar wordt anno 2023 nog steeds als vanzelfsprekend beschouwd. De Duitse ontwerper/kunstenaar en researcher Helga Schmid onderzoekt in haar werk alternatieve systemen van tijdsindeling die beter afgestemd zijn op onze huidige lichamelijke, mentale en sociale noden.

Het werk van de Belgische designer Nel Verbeke maakt ons bewust van onze relatie met tijd en noopt tot contemplatie en verstilling. Met haar recente reeks The Architecture of Time stelde ze het idee voorop dat een moment op zich een eigen architectuur verdient.

De lezing gaat online door. Schrijf je in via designmuseumgent.be om de Zoom-link & een herinnering op de dag van de lezing te ontvangen.

 

Sprekers

Dr Helga Schmid (DE) is een in Londen gevestigde kunstenaar/designer, onderzoeker en docent. Ze heeft een achtergrond als communicatie- en interactiedesigner en behaalde een postgraduaat aan de University of Applied Sciences in Augsburg, een masterdiploma aan de School of Visual Arts in New York en een doctoraat aan het Royal College of Art London. Schmid is resident in Somerset House en Program Director Graphic Design Communication aan London College of Communication. In 2018 was ze Designer in Residence in het Design Museum in Londen. Haar werk werd onder meer tentoongesteld in de Serpentine Gallery, het Design Museum, Dia Art Foundation NY, Z33 in Hasselt en het V&A Museum. Ze ontving verschillende internationale prijzen, waaronder de Art and Type Directors Award, en een Fulbright- en DAAD-beurs. In 2020 publiceerde ze het boek Uchronia: Designing Time.

Nel Verbeke (BE) is een in Brussel gevestigde designer die zich toelegt op het emotionele potentieel van design. Ze studeerde Concept Design aan de Design Academy in Eindhoven en volgde een opleiding Beeldende Kunsten aan Luca School of Arts in Gent. Vertrekkend vanuit onderzoek, waarin ze zowel terug- als vooruitblikt en kritisch reflecteert op de huidige tijdsgeest, komt ze tot situaties en objecten die onze relatie tot onszelf en tot wat ons omringt zowel bevragen als transformeren. Haar verfijnde en tijdloze creaties worden opgevat als proto-instrumenten: doordachte en delicate tools die toegewijde handelingen uitlokken en voorstellen in zich dragen voor toekomstige rituelen. Nel Verbekes werken herinneren ons aan het verstrijken van de tijd, creëren ruimte voor introspectie en contemplatie en nodigen ons uit om stil te staan en de emotionele ambivalentie van ons bestaan te omarmen. Nel Verbeke stelt haar werk tentoon in de context van Dutch Invertuals, BRUT en in diverse groepstentoonstellingen.

 

Design Dialogues

Design x Time maakt deel uit van de gecureerde lezingenreeks Design Dialogues georganiseerd door het Design Departement van KASK & Conservatorium en Design Museum Gent. Eigenzinnige stemmen uit het brede ontwerpveld worden uitgenodigd om te reflecteren over de rol en toekomst van design in een veranderende wereld. Elke lezing is een kritische dialoog rond een thema en wordt afgesloten met een open discussie tussen de sprekers en het publiek. Na een wervelende eerste editie zetten we koers richting een nieuwe reeks verdiepende gesprekken. Het concept is licht bijgestuurd: jong talent krijgt nu carte blanche om een ervaren expert uit te nodigen voor een inspirerende dialoog. Onze missie blijft ongewijzigd: engagerende perspectieven aanreiken die ons kunnen helpen bij de uitdagingen van vandaag en morgen.

gratis
Design Museum Gent