nlen

08.05.19 – 19.05.19, #95: Elena Vloerberghen / Cato Van Rijckeghem

Wat als je een meisje bent? Wat als je het enige kind bent? Wat als je niet het enige kind bent? Wat als je sowieso alleen bent? Wat als je samen eenzaam bent? Cato Van Rijckeghem fotografeerde in China om een blik te werpen op het gedeelde verhaal van een één-kind-generatie. Wat als ik afval neem? Wat als ik afval mooi vind? Wat als ik er een conflict in zoek? Wat als ik manipuleer? Wat als ik tot een compromis kom? Elena Vloerberghen bouwt de dagdagelijkse poëtische conflicten rondom haar uit tot textiel. Wat als de twee makers hun krachten bundelen en je met hun werk confronteren?

Gratis