nlen

23.11.21, 20:00, Christophe Verbruggen - De sociale wel­vaart­staat, een dyna­mische geschiedenis

Het lijkt ons nu vanzelfsprekend dat de Belgische staat zich inzet voor het waarborgen en zelfs het verbeteren van het welzijn. De Covid-19 pandemie getuigt zelfs van een wereldwijde norm waarin regeringen maatregelen dienen te nemen om onze gezondheid te beschermen. Is dat echter wel een vanzelfsprekendheid? Professor Verbruggen neemt ons eind november mee langs de ontstaansgeschiedenis van de sociale welvaartstaat, en haar evolutie, met een nadruk op de impact van transnationale dynamieken, belangen en relaties.

Professor en historicus Christophe Verbruggen, van de Universiteit Gent, doet onder andere onderzoek naar de geschiedenis van sociale en culturele hervormingsbewegingen. Daarnaast is hij als directeur verbonden aan het interdisciplinaire onderzoekscentrum Ghent Centre for Digital Humanities (GhentCDH).

€8 / Gratis personeel en studenten HOGENT, UGent, KASK & Conservatorium, Howest / €1 cultuurpas