nlen

Addenda is de samengevoegde titel van een reeks publicaties die reflecteert op de praktijk die kunstenaar Jasper Rigole de afgelopen tien jaar ontwikkelde. In die periode manifesteerde de kunstenaar zich als verzamelaar, kunstenaar, archivaris, onderzoeker, oprichter en medewerker van het fictieve International Institute for the Conservation, Archiving and Dissemination of Other People’s Memories (IICADOM). Deze zeven publicaties kunnen gezien worden als een aanvulling op de praktijk van de kunstenaar en op elke publicatie als zodanig. Deze verklaring kan echter ook omgekeerd worden, waarbij het werk zelf als een addendum bij de publicatie fungeert. Centraal in Rigole’s boek staat het werk “81 things which I thought I had forgotten”, waarin Rigole onderzoek doet naar de mnemonische kwaliteit van 81 objecten die in zijn atelier zijn opgeslagen en hoe deze functioneren binnen de kunstenaarspraktijk. De publicatie is tweetalig, met een focus op het Nederlands.

details
7 books; 28 + 32 + 144 + 60 + 40 + 40 + 176 pages, 16,5 x 11,5 cm
published by AraMER
2015, NL/EN
ISBN 9789492321015