nlen
over de opleiding
In het traject mediakunst zoeken we openingen of contradicties tussen nieuwen en oude media, virtueel en fysiek, concept en materie. We geloven dat technologie een activerende werking kan hebben omdat analoge, mechanische of digitale tools nieuwe artistieke speelruimtes aanreiken. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
mediakunst

over de opleiding
traject
bachelor beeldende kunsten
afstudeerrichting vrije kunsten
traject mediakunst
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Nieuwe artistieke speelruimtes

In mediakunst staan technologische ervaringen in onze samenleving centraal. De opkomst van nieuwe technologieën en producten verandert onze expressies en communicatie. Hoe we leren, de wereld waarnemen en ermee omgaan. Het artistieke resultaat hoeft niet virtueel, programmeerbaar of digitaal te zijn. We zoeken openingen of contradicties tussen nieuwe en oude media, virtueel en fysiek, concept en materie, … We geloven wel dat technologie een activerende werking kan hebben omdat die analoge, mechanische of digitale tools nieuwe artistieke speelruimtes aanreiken. We hebben ook ruim aandacht voor kunstenaarsfilm, experimentele muziek en geluidskunst.

Kennis en skills voor je creatief proces 

Vanaf het eerste bachelor jaar ligt de nadruk op conceptualisering en uitwerking van individuele thema’s. Dit stimuleren we door kritische bevraging, theoretische en praktische denkoefeningen en reflectie. We volgen de stappen van het creatieproces op, met als drijfveer je persoonlijke en artistieke ontwikkeling. Het omgaan en beheersen van actuele en oudere technieken en media is een tweede belangrijk element van de opleiding. Initiaties in fotografie, video, geluid, webtechnieken en programmeren van interactieve audiovisuele en generatieve systemen vormen deels de praktijk van het eerste bachelorjaar. Zo verwerf je kennis en vaardigheden in functie van je creatief proces. De initiaties worden gekaderd in een kunsthistorische en maatschappelijke context. 

Kansen en tekorten van technologie 

De problematiek van het gebruik van technologie binnen artistieke processen, maar ook de vrijheden die ermee gepaard gaan, worden in de tweede en derde bachelor jaren uiteengezet en scherp gesteld. Binnen een kader van individuele begeleiding, collectieve toonmomenten en groepsbesprekingen over de plaatsing van het individuele werk binnen hedendaagse technologie, algemene beeldcultuur en kunst ontwikkel je je specifieke traject.

foto: Sam De Buysere
foto: Jordi Coppers

Het atelier mediakunst heeft gespecialiseerde werkruimtes in een groot atelier. Er zijn faciliteiten om gericht te werken met video montage, 3D, game design, VR, AI klank en muziek. In het atelier zijn twee onderzoekslabo’s ondergebracht: Formlab, voor digitale fabricatie, en Laboratorium, een experimenteel biolab. Mediakunst werkt samen met KASKcinema, Art Cinema OFFOff, Courtisane, Cinematek, Auguste Orts, Vooruit, Netwerk, Kraak, Nerdlab, iMal, …

Na je studies

Vrije kunsten richt zich op toekomstige kunstenaars die een eigen praktijk kunnen starten. Afgestudeerden kunnen in een breed werkveld aan de slag. Ze hebben kennis van een brede waaier aan basistechnieken in audiovisuele en digitale media. Hiermee kunnen ze terecht in musea, als kunstenaarsassistent, in de podiumkunsten en in gespecialiseerde takken van de creatieve sector. 

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier mediakunst I
18
J
Atelier mediakunst II
12
J
Atelier narratieve technieken
6
J
Tekenen 1(Mediakunst)
6
J
Theorie van de Mediakunst
3
1
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse
3
1
Beeldanalyse
1
1
Psychologie van de waarneming
2
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier mediakunst III
12
J
Atelier mediakunst IV
12
J
Tekenen 2 (Mediakunst)
3
J
Film als compositie
3
1
Theorie en Actualiteit van de Mediakunst
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier mediakunst V
15
J
Atelier mediakunst VI
15
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literaire teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Te kiezen
3
1
Initiatie werkveld beeldende kunst
3
1
Initiatie werkveld audiovisuele kunsten
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Masterclass Vrije kunsten
4
J
Te kiezen
6
J
Kunst in het werkveld
6
J
Keuzevak binnen AUGent
6
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
Masterclass Fine Arts
4
1/2/Y
To choose
6
1/2/Y
Arts in Practice
6
Elective courses within Ghent university Association
6
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
het atelier bevindt zich op
Kunsttoren
Offerlaan 5
9000 Gent

credits

  1. Miro Bollen, Graduation 2023, foto: Benina Hu
  2. foto: Jordi Coppers
  3. Jacob Schoolmeesters, Graduation 2023, foto: Rembert De Prez