nlen

In de jaren 1940 en 1950 kende de kunstdocumentaire een ware bloeitijd. Toonaangevende regisseurs als Alain Resnais, Henri Alekan en Henri-Georges Clouzot maakten de kunst-documentaire tot een heus experimenteel genre dat hen toeliet filmisch experiment te combineren met inhoudelijke diepgang. Ook Belgische cineasten als Charles Dekeukeleire, André Cauvin, Henri Storck, Paul Haesaerts en Luc de Heusch, om maar de bekendste te noemen, leverden belangrijke bijdrages aan de kunstfilm. Ze stapten af van het louter registreren van kunstwerken en trachtten in hun films de perceptie van de oorspronkelijke kunst in filmische beleving te vertalen. Sommige van hun films laten zien dat de filmcamera een ideaal instrument is voor kunstanalyse, andere focusen dan weer op het creatieve proces en tonen kunstenaars als Picasso, Magritte, Delvaux, Alechinsky en Dotremont aan het werk. Deze filmmakers waren nauw verbonden of op zijn minst sterk beïnvloed door avant-garde stromingen als het surrealisme en CoBrA. Ze waren er dan ook van overtuigd dat films over kunst zelf kunstfilms moesten zijn, gekenmerkt door een uitgesproken modernisme of avant-gardistische esthetiek.

Deze uitgave bundelt 3 dvd’s met 19 baanbrekende films en een boek met een essay van Steven Jacobs over de Belgische kunstdocumentaire. Steven Jacobs is kunsthistoricus gespecialiseerd in fotografie en film. Hij is de auteur van The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock (010 Publishers, 2007) en van Framing Pictures: Film and the Visual Arts (Edinburgh University Press, 2011). Hij doceert moderne en hedendaagse kunst aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent.

details
3 DVDs & Book of essays; PAL / All regions / 425 min.
published by Cinematek
2013, NL/FR/EN
bestellen
45 euro