nlen

Hans Leinfelder en Bruno Notteboom (KU Leuven, Faculteit Architectuur) en Ruben Joye en Sylvie Van Damme (HoGent-KASK) willen een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de open ruimte. Iedereen kent in zijn/haar omgeving wel een of andere constructie (gebouw, bestrating,…) waarvan de sloop de Vlaamse open ruimte en het landschap ten goede zou komen. Toch lijkt de effectieve afbraak van die constructies vaak onbespreekbaar en blijven ze ‘harde klonters in het ruimtebeslag’. De docenten zullen samen met hun studenten informatie over deze constructies samenbrengen, suggesties formuleren voor een effectieve afbraak en voorstellen doen voor een alternatief gebruik van de sites na afbraak.

details
28 pages, 297 x 398 mm, ill. col
published by BWMSTR
2019, NL
uitgever