nlen

Ruben Joye (Gent, °1985) voltooide zijn opleiding in landschaps- en tuinarchitectuur aan HOGENT, gevolgd door een specialisatie in landschapsontwikkeling. In 2010 behaalde hij zijn Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan LUCA School of Arts.

Als medeoprichter en bestuurslid van Blikveld VZW, de Nederlandstalige vakvereniging voor landschapsarchitectuur in Vlaanderen en Brussel, draagt hij actief bij aan het bevorderen en verder professionaliseren van het vakgebied.

Binnen de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur is Ruben voltijds lector. Naast zijn lesgevende taken vervult hij verschillende coördinerende rollen, zoals jaarcoördinator van het tweede bachelorjaar, coördinator van stages en is hij het aanspreekpunt voor internationalisering binnen de opleiding.