nlen

Thinking Through Circus verzamelt tien dialogen met en tussen circusartiesten. Elk item getuigt van hoe een specifieke circuspraktijk (ook) een praktijk van kritisch denken is, en laat zien hoe feminisme, queerness, dramaturgie, liefde, ongehoorzaamheid, posthumanisme en de esthetisch-politieke verbeelding worden heroverwogen in en door de hedendaagse circuspraktijk.

Met dit boek wil The Circus Dialogues de belichaamde relaties tussen hedendaags circus en de wereld van vandaag onder de loep nemen en circus verdedigen als een veld waarin experimenteel denken al plaatsvindt en kan blijven plaatsvinden. Op die manier hopen we bij te dragen aan een duurzamer circus, door zowel de verantwoordelijkheid als de agency binnen ons vakgebied uit te breiden.

The Circus Dialogues is een tweejarig artistiek onderzoeksproject aan KASK & Conservatorium (BE) geleid door Bauke Lievens (BE), Quintijn Ketels (BE), Sebastian Kann (US/DE) en begeleid door Vincent Focquet (BE). Ons werk onderzoekt en maakt ruimte voor ontmoetingen tussen theorie en artistieke circuspraktijk. The Circus Dialogues wil het licht laten schijnen op het circus als een veld waarin experimenteel denken al gebeurt, en we werken aan de continuïteit van dergelijk denken in een artistieke en institutionele ecologie die duurzaam is op lange termijn. We doen dit in de eerste plaats door onze diverse artistieke praktijken. Daarnaast organiseren we leesgroepen en samenwerkingsbijeenkomsten voor circusartiesten. We hebben ook verschillende Open Brieven aan het Circus gepubliceerd. Onze activiteiten zijn bedoeld om het circusveld te helpen verbeelden als zowel belangrijk als politiek. Het belangrijkste is dat we circus verdedigen als een open en ondefinieerbare vorm. Kijk op onze website www.circusdialogue.com voor het laatste nieuws.

The Circus Dialogues wordt gefinancierd door het Fonds voor Kunstonderzoek van de Hogeschool Gent (BE). Thinking Through Circus is een coproductie tussen KASK & Conservatorium (Gent, BE) en I knew these people VZW. De publicatie van dit boek is mede gefinancierd met de steun van de Vlaamse Overheid (Departement Jeugd, Cultuur, Sport en Media).

details
176 pages, 16 × 22 cm, hardcover
published by Art Paper Editions
2020, EN
ISBN 9789493146358
bestellen
25 euro