nlen
over de opleiding
In de opleiding drama leer je een artistieke praktijk ontwikkelen gedreven door nieuwsgierigheid en een duurzame onderzoeksattitude. Het programma vormt je om je praktisch als discursief te verhouden tot de actuele ontwikkelingen in de podiumkunsten maar ook om te experimenteren en op zoek te gaan naar nieuwe artistieke inhouden en (meng)vormen. De docenten moedigen je aan tot samenwerkingen met medestudenten en kruisbestuivingen met andere disciplines binnen KASK & Conservatorium. De opleiding plukt zo ook de vruchten van haar inbedding in een brede multidisciplinaire kunstschool. 

drama

over de opleiding
traject
bachelor + master drama
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands

lees meer over de opleiding

De dramakunstenaar

De opleiding drama zet in op het vormen en begeleiden van ‘dramakunstenaars’ (eerder dan op bijvoorbeeld uitvoerende spelers). Studenten hoeven bij aanvang van de opleiding nog niet te bepalen welke vormen van theater ze willen bespelen of welke functies ze binnen voorstellingen en/of creatieprocessen zullen vervullen. Je focust niet op een gespecialiseerde finaliteit. Er zijn geen afgelijnde afstudeerrichtingen. Je verkent daarentegen eerst verschillende aspecten van het theater, experimenteert met uiteenlopende artistieke vormen en functies, steeds in wisselende samenwerkingsverbanden met medestudenten, zodat je gaandeweg een eigen persoonlijke (en in vele gevallen hybride) praktijk kan bepalen. Als theatermaker, speler, schrijver, performer, regisseur. 

De ideale setting voor persoonlijk artistiek onderzoek 

Het programma combineert intensieve spel- en maaktrainingen op de vloer, met theoretische lessen en artistieke coaching die moeten leiden tot de ontwikkeling van een autonome kunstpraktijk. Dagelijkse speltraining vormen de hoeksteen van de eerste twee jaar van het bachelorprogramma. Via deze trainingen waar uiteenlopende vormen van spelen aan bod komen (van fysieke training tot het uitvoeren van complexe dramateksten), verwerf je de nodige basiscompetenties. Maar belangrijker nog: het biedt een omgeving waarbinnen je zonder reserves, individueel en in groep, een persoonlijk onderzoek kan voeren. Zo bouw je aan het nodige vertrouwen, lichaamsbewustzijn en inzicht in het eigen kunnen en verleg je je grenzen. Het delen van intense ervaringen smeedt sterke onderlinge banden. Experimenteren en mogen falen zijn essentieel in dit proces. Het accent ligt steeds op leren door ervaring. Het werk op de vloer wordt ondersteund door stem-, spreek- en conditietraining (met methodes als yoga en Alexandertechniek), een gedegen theoretische programma (filosofie, psychologie, theatergeschiedenis, literatuur, tekst- en voorstellingsanalyse) en het opleidingsonderdeel ‘Onderzoek en reflectie’ dat de brug maakt tussen praktijk en theorie. 

foto: Cheyenne Dekeyser
foto: Jordi Coppers

Doorheen de opleiding maak je uiteraard eigen werk. Tijdens de eerste twee bachelorjaren maak je  korte projecten gepresenteerd voor een intern publiek van medestudenten en docenten. Vanaf het derde jaar verschuift het programma van procesgericht naar resultaatgericht wat moet uitmonden in het autonoom uitwerken van een artistiek onderzoeksproject in de master. De derde bachelor is een scharnierjaar in de overgang van training naar projectmatig werken. Verschillende kunstenaars met uiteenlopende signatuur en achtergrond – theatermakers, acteurs, choreografen, dansers, performancekunstenaars – begeleiden je in een dramaproject. Als student kies je twee of drie projecten om je in onder te dompelen en toets je je ontwikkelende artistieke identiteit in de praktijk af. Daarnaast maak je in samenwerking met andere studenten een eigen project, co-creatief en onder intensieve begeleiding van een team van coaches. De projecten van derde bachelor worden publiek getoond.  

Naast de training en de artistieke projecten, focussen verschillende opleidingsonderdelen op de kritische reflectie zowel verbaal als in tekst. Je leert nadenken en communiceren over het eigen werk, je persoonlijke ervaringen, het (podium)kunstenlandschap en de maatschappelijke context waarin die zich situeren. Tijdens de derde bachelor kunnen de studenten hun specifieke interesses verder aanscherpen via de Minor (i.e. een cluster vakken uit andere disciplines van de school of arts zoals fotografie, installatie, grafische kunst, etc.).

Je masterproject 

In de master ontwikkel je de onderzoeksvragen en het traject voor je afstudeerproject. Twee artistieke en een theoretische mentoren begeleiden je daarbij. In masterclasses met gevestigde kunstenaars reiken die bijkomende onderzoeks- en maakinstrumenten aan om je project en traject te ondersteunen.  

Arend Peeters & Ferre Vuye, The Butterpie Effect, foto: Giada Cicchetti
Jonas Baeke, Jef Hellemans, PINOKKIO, foto: Jordi Coppers

De vaardigheden die je in de bachelor opdeed, diep je uit tijdens de master waar het verweven van theorie en praktijk cruciaal is. Theoretische seminaries, een stage in het professionele werkveld, het schrijven van een scriptie, excursies, ontmoetingen met kunstenaars en mentors vervolledigen je artistieke en kritische persoonlijkheid. Ook bij de masterproef is samenwerking cruciaal. Een (artistieke) praktijk ontwikkelt zich immers altijd in verbinding met anderen. De opleiding bouwt bruggen tussen de school en het professionele veld. Daar zal je als ‘master in het drama’ als onafhankelijke jonge kunstenaar een vorm van dramatische kunst ontwikkelen die vragen oproept maar ook naar antwoorden zoekt. Een maker die kritisch reflecteert over de wereld maar ook speculeert op nieuwe mogelijkheden en betekenissen en innovatieve manieren ontwerpt om zich als kunstenaar in een complexe wereld te positioneren.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Drama I
12
1
Atelier Drama II
12
2
Stem 1
3
J
Spreken 1
3
J
Lichaam en conditie 1
3
J
Beweging 1
3
J
Creatief schrijven 1
3
J
Theater en geschiedenis 1
3
J
Tekstdramaturgie
3
1
Onderzoek en reflectie 1
3
J
Tekstanalyse proza en poëzie
6
2
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Drama III
12
J
Atelier Drama IV
12
J
Stem 2
3
J
Spreken 2
3
J
Lichaam en conditie 2
3
J
Beweging 2
3
J
Creatief schrijven 2
3
J
Theater en geschiedenis 2
3
J
Voorstellingsanalyse
3
J
Onderzoek en reflectie 2
3
J
Voorstellingsdramaturgie
3
1
Theater en psychologie
3
2
Literatuur 1
3
1
Literatuur 2
3
2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Dramaproject I
12
J
Dramaproject II
12
J
Dramaproject III
12
J
Dossier
3
2
Minor te kiezen
12
J
Procesdramaturgie
3
J
Theater en maatschappij
3
1
Initiatie werkveld drama
3
1
60
MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef deel 1
5
J
Masterproef deel 2
20
J
Scriptie
7
J
Masterclass 1
3
J
Masterclass 2
3
J
Seminaries te kiezen
12
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
Kunst in het werkveld IV
10
J
Opleidingsonderdelen binnen AUGent
10
J
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

In 2024-2025 richten we geen English master in voor drama.

kwaliteitszorg

De opleiding drama van KASK & Conservatorium is in 2023 getoetst aan de internationaal erkende normen van MusiQuE.

lees, kijk, luister

VOORSTELLINGEN

Doorheen het jaar kan je komen kijken naar jong theatertalent in de verschillende KASK Dramaprojecten. Aankomende theatermakers, spelers en performers maken eigenzinnige producties die het hele jaar door te zien zijn op diverse locaties in en rond Gent.

Alle geplande én voorbije voorstellingen kan je terugvinden op kaskdrama.be. In de galerij hieronder lichten we enkele bijzondere projecten uit.

contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

credits

  1. Jarne Van Loon, ICQ, foto: Nora Vanderstraeten
  2. video: Manon De Sutter & Charles Dhondt