nlen
Binnen dit onderzoek gaan we na hoe het stimuleren van gedeeld eigenaarschap via co-design een instrument kan vormen om landgoederen terug tot het centrum van culturele en materiële productie te maken. Co-design is als ontwerpmethodiek immers uiterst geschikt om de netwerken van menselijke en niet-menselijke actoren in kaart te brengen en te activeren. Helaas is de kennis van en expertise in deze methode nog te zeer versnipperd over de verschillende ontwerpdisciplines. Door binnen dit onderzoek ontwerpers uit landschapsontwerp, interieurvormgeving en digital design te laten samenwerken, ontstaat er een unieke mogelijkheid om doorheen de praktijkgerichte toepassing op concrete landgoederen deze kennis en expertise gedeeld verder op te bouwen. Het onderzoeksproject beoogt daarmee zowel een concrete bijdrage te leveren aan de revitalisering van het ‘landgoedmodel’ en aan een mentaliteitsverandering in de ontwerppraktijk, waarbij meer aandacht gaat naar (im)materiële, procesgerelateerde resultaten op het vlak van attitude- en gedragsveranderingen. Een nieuwe kijk op landgoederen: ontwerpend onderzoek met een focus op gedeeld eigenaarschap is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Futures through Design.

Een nieuwe kijk op landgoederen

ondertitel
ontwerpend onderzoek met focus op gedeeld eigenaarschap
projectteam
Glenn Deliège
duur
01.01.2021 – 30.12.2022
gefinancierd door
HOGENT Meerjarenprogramma onderzoekscentra