nlen

Onderzoek aan KASK & Conservatorium wordt georganiseerd in verschillende vormen. Daarmee willen we kansen bieden aan onderzoekers die we nog niet kennen en aan onze docenten, aan nieuwe en aan meer ervaren onderzoekers.

twee- tot vierjarige projecten

In twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten exploreren onze docenten, vaak samen met externe partners en onderzoekers, vragen die voortkomen uit de artistieke praktijk of het theoretisch kader daarrond. Individueel of in een klein team, praktijkgericht of theoretisch, maar altijd met de intentie ook het onderwijs van de school te verrijken. Projectvoorstellen kunnen enkel worden ingediend door docenten, na een interne oproep.

doctoraal onderzoek

Doctoraal onderzoek in de kunsten biedt aan kunstenaars en ontwerpers met een al stevig uitgewerkte praktijk de opportuniteit om zes jaar lang verdiepend onderzoek te doen waarbij die eigen praktijk centraal staat. De praktijk reikt de vragen en methodologieën aan en resoneert met en in het discursieve werk dat de doctorandus uiteindelijk mee voorlegt aan een jury en deelt met het veld.

Projectvoorstellen kunnen enkel worden ingediend na een open oproep.

We hebben momenteel geen oproep lopen.

postdoctoraal onderzoek

Wie een doctoraat in de kunsten op zak heeft, kan verdergaan met onderzoek in een zesjarig postdoctoraal project. Ook hier staat de eigen artistieke of ontwerppraktijk centraal en werken kunstenaars-onderzoekers vanuit de interactie tussen praktijk, context en reflectie aan output van zowel artistieke als discursieve aard die ze delen met peers, studenten, en het bredere veld.

Projectvoorstellen kunnen enkel worden ingediend na een open oproep.

Momenteel hebben we geen oproep lopen.

onderzoekskrediet

Senior onderzoekers kunnen na een succesvol onderzoekstraject binnen KASK & Conservatorium in aanmerking komen voor een onderzoekskrediet of een onderzoeksdocentschap. Hiervoor worden interne oproepen uitgeschreven.

Onderzoekskrediet
Interne oproep
Deadline: 21.06.24
Dossier indienen bij katrien.vuylstekevanfleteren@hogent.be MAIL

Onderzoeksdocent (30%)
Deadline: 17.06.24
SOLLICITEER
WWW

praktijkwetenschappelijk onderzoek

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) gebeurt aan KASK & Conservatorium in het multidisciplinair onderzoekscentrum Futures through Design. De expertise van het onderzoekscentrum behelst landschaps- en tuinarchitectuur, interieurontwerp, geografie en biologie, productontwikkeling, filosofie, en digital design en development.