nlen

Het postdoctoraal onderzoek Expanded Narrativity vertrekt vanuit de vaststelling dat databases alomtegenwoordig zijn in onze genetwerkte samenleving en dat ze meer en meer ingezet worden om de gebruiker een schijnbare narratieve beleving te bieden. Vaak zijn deze processen (en de algoritmes waardoor ze gestuurd worden) echter niet geheel transparant en lijken ze vooral economische doelen te hebben. Dit onderzoek behelst de zoektocht naar alternatieve manieren om dergelijke database-gestuurde narratieven aan te wenden in een artistieke context. Het IICADOM-archief, een door de onderzoeker samengestelde verzameling gevonden familiefilms, dient als basis voor dit onderzoek en wordt aangewend bij de creatie van nieuw artistiek werk.

Er wordt gefocust op drie verschillende vormen van narrativiteit:

  1. lineaire narrativiteit, inherent aan audiovisuele werken
  2. narrativiteit binnen interactieve en/of generatieve applicaties
  3. narrativiteit in een ruimtelijke context waarin verschillende losse elementen binnen een theatrale of museale ruimte bijdragen aan een narratieve ervaring
Jasper Rigole

Expanded Narrativity

ondertitel
Een onderzoek naar nieuwe vormen van narrativiteit binnen mijn multimediale praktijk
projectteam
Jasper Rigole
duur
01.10.2016 – 30.10.2023
keywords
archief, narrativiteit, database, audiovisueel, verzamelen, historiografie, media-archeologie, expanded cinema, analoge film