nlen
In search of the female touch?' is een onderzoeksproject dat de relatie bevraagt tussen vrouwelijkheid, kunstenaarsschap en kwetsbaarheid. Sofie Vandamme onderzoekt hoe vrouwelijke kunstenaars zich als kunstenaar profileren vanuit een psychische kwetsbaarheid. Daarvoor analyseert ze in welke bewoordingen en discours kwetsbaarheid wordt uitgedrukt in kunstenaarsteksten, autobiografische en literaire teksten. Daarnaast werkt ze samen met verschillende kunstenaars om in artistieke interventies een artistieke taal te ontwikkelen die kwetsbaarheid tot uitdrukking brengt. Momenteel focust ze zich op de vraag wat kwetsbaar zijn voor vrouwelijke kunstenaars kan betekenen. Daarvoor gaat ze tijdens een traject van zes maanden een intens gesprek aan met individuele kunstenaars over de wijze waarop kwetsbaarheid voor hen tastbaar wordt gemaakt in film, literatuur, beeldende kunsten, theater, dans of muziek. Dat traject wordt de komende jaren zeven keer afgelegd, met zeven verschillende kunstenaars. Op basis daarvan wordt een lexicon van kwetsbaar zijn samengesteld, het uitgangspunt voor het schrijven van fictieve kunstenaarsportretten waarin kwetsbaarheid resoneert. Met zo’n publicatie voor een ruim publiek willen we handvaten aanreiken om de eigen kwetsbaarheid een plek te geven.

In Search of the Female Touch?

projectteam
Sofie Vandamme
duur
01.01.2020 – 30.03.2026
keywords
kwetsbaarheid, weerbaarheid, vrouwelijke kunstenaars, kunstenaarsteksten, autobiografie, literatuur, discoursanalyse