nlen

Dit project richt zich op een virginaal gemaakt in 1640, toegeschreven aan de beroemde Antwerpse bouwer Ioannes Ruckers. Het instrument in de collectie van het Rijksmuseum, in langdurige bruikleen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, onderging diverse structurele en decoratieve wijzigingen en is niet langer bespeelbaar. In een internationale samenwerking met het Rijksmuseum, het Metropolitan Museum of Art, het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS) en andere partners wordt een breed gamma aan analytische technieken toegepast om het instrument en de decoratie ervan nauwgezet te analyseren en documenteren. In combinatie met de studie van historische geschreven bronnen wordt deze informatie gebruikt om verscheidene reconstructies van het virginaal in zijn vermeende originele staat te maken. Hierbij worden de materialen, gereedschappen en technieken uit de 17e eeuw zoveel mogelijk gerepliceerd; een vorm van experimentele archeologie. De hieruit ontstane reconstructies vergroten onze kennis van de vroegmoderne instrumentenbouw en zullen gebruikt worden in de historisch geinformeerde uitvoeringspraktijk en voor pedagogische doeleinden.

Reconstruction of the 1640 Ioannes Ruckers Virginal in the Rijksmuseum Amsterdam

projectteam
Manu Frederickx, Frank Hollinga, Mané van Veldhuizen, Tamar Hestrin-Grader
duur
1.10.2018 – 31.08.2023
keywords
historische instrumentenbouw, klavecimbel, experimentele archeologie, technische kunstgeschiedenis, muziekinstrumenten, historische houtbewerking, schilderkunst, drukkunst, materiaalanalyse