nlen

Mede door globalisering, digitalisering, sociale media, economische en ecologische onzekerheden nemen polarisatie en vervreemding onze samenleving over. Soft Connection Lab zoekt naar manieren om de emotionele band met elkaar en met de ons omringende materiële wereld te herstellen.

Het uitgangspunt van dit onderzoeksproject is de traditionele meiboomdans. Aangezien de dansers precies op dezelfde manier bewegen als de klossen van een vlechtmachine, onderzoekt Soft Connection Lab of ingenieuze textieltechnieken kunnen worden omgevormd tot cocreatieve maakpraktijken en helende artefacten.

Aangezien het ontwerpen en maken in onze westerse geïndustrialiseerde samenleving van elkaar zijn losgekoppeld, onderzoekt Soft Connection Lab manieren om een verbindende ontwerpmethodologie te herstellen. Door vaak vergeten ambachtelijke textieltechnieken op te schalen en de creatie te vertragen wil Soft Connection Lab waardevolle inzichten in het maken bieden. Aangezien de handen fungeren als vensters van de geest is hands-on experimentele creatie cruciaal voor het begrijpen – en dus innoveren – van onze materiële wereld.

Geïnspireerd door de sociale connectie van de meiboomdansers en de emotionele connectie van ambachtslieden en consumenten met hun handgemaakte objecten, onderzoekt het team transversale creatiemethoden die immateriële toegevoegde waarde voor mensen en objecten voeden en zo fungeren als katalysator voor duurzaamheid.

Soft Connection Lab, 28.04.2022, foto: Aaron Lapeirre
Soft Connection Lab, 28.04.2022, foto: Aaron Lapeirre
Foto: Giada Cicchetti
Summercamp Fiber Fever, Timelab
Summercamp Fiber Fever, Timelab
Summercamp Fiber Fever, Timelab
Summercamp Fiber Fever, foto: Aaron Lapeirre
Nomadic School of Arts, Urban Foraging, foto: Giada Cicchetti
Soft Connection Lab, Nomadic School of Arts, Urban Foraging, 09.2023, foto: Giada Giccetti

Soft Connection Lab

projectteam
Dirk van Gogh, Helena De Smet, Elien Haentjes, Vera Roggli, Veerle Tytgat
duur
01.10.2021 – 14.10.2025
keywords
Emotionele band, sociale connectie, hands-on, vlechtwerk, cocreatie, helende artefacten, transversaliteit, vergeten kennis, low-tech