nlen

‘Verleiden tot het midden’ is een onderzoek voor en door theaterdocenten over het initiëren en begeleiden van autonoom podiumwerk van jongeren. 

De veranderingen in het theaterlandschap in de laatste decennia hebben ertoe geleid dat de focus op acteurs als auteurs van hun eigen werk belangrijk werd. Dit leidt ook tot een andere invulling van de rol van de theaterdocent. Jongeren ervaren het creëren van autonoom werk als een uitdagend en complex proces. Het brengt jongeren dichter bij hoe zij de wereld ervaren en hoe zij op die wereld willen en kunnen reageren, met als ultieme uitkomst een werk dat iets teweegbrengt bij een kijker en bij de jonge maker zelf. In de wisselwerking tussen theaterdocent en jongere is een spanningsveld tussen sturing en vrijheid geven aanwezig, wat ook voor de leerkracht uitdagend is en aan de kern van het lesgeven zelf raakt. Het ontbreekt de theaterdocenten van vandaag aan ondersteuning om dit complexe proces van creatie te begeleiden. Het onderzoek wil hier een bijdrage aan leveren.

De filosoof Michel Serres spreekt in Le Tiers-Instruit (1991) van het pedagogisch milieu of ‘midden’, de risicovolle plek in het midden van een rivier, waar het leren zich afspeelt; educatie als een vorm van expositie of blootstelling onder de deskundige begeleiding van een pedagoog, die de leerling verleidt om dit midden en die risicovolle plek op te zoeken. Het is die plek, dat pedagogisch midden of milieu dat de onderzoekers willen helpen installeren: een artistieke plek waar het creatieproces van jongeren kan gedijen en tot stand kan komen en waar een competente leraar in de kunsten de weg kan wijzen. 

Dit onderzoek wil de stappen van het creatieproces onderzoeken en bruikbare artistieke praktijken, werkvormen en begeleidingsmethodes blootleggen. De onderzoekers analyseren de eigen praktijk en observeren en bevragen de praktijken van theaterdocenten in het werkveld. Het onderzoek wil een relevante wisselwerking tussen theorie en praktijk laten ontstaan op een gebied waarin dit nog grotendeels ontbreekt.

De gelijknamige blog geeft het werkveld de mogelijkheid om het onderzoek te volgen. De blog geeft inkijk in de verschillende onderzoeksdaden en toont een verzameling aan materiaal. De onderzoekers installeren zo een vorm van open source voor al wie met dit werk begaan is: ze schrijven blogposts en artikels, maken podcasts, brengen verslag uit van lesobservaties en brengen relevante literatuur, lesmaterialen en experimenten in kaart. 

Dit onderzoek heeft ook tot doel de inhoud van de educatieve masteropleiding drama nauwer te laten aansluiten bij de artistieke doelstellingen en practices van KASK & Conservatorium. Het onderzoek beoogt op die manier de theaterdocent een grotere expertise te bieden om de nieuwe ontwikkelingen in de podiumkunsten te vertalen in een pedagogische context en bij te dragen aan een hedendaagse invulling aan het docentschap in de kunsten.

Foto: Vincent Koevoets

Verleiden tot het midden

projectteam
Ann Saelens, Tanja Oostvogels
duur
01.09.2021 – 30.08.2024
keywords
theaterdocent, autonoom werk, creëren, artistieke processen, kunsteducatie, jongeren, begeleidingsmethodes