nlen
over de opleiding
Van concertzaal tot lift, van warenhuis tot restaurant, van symfonie tot ringtone, live of op drager, via internet, radio of in de cloud, … Meer dan ooit is muziek in al haar vormen alomtegenwoordig. Kiezen voor een master muziektheorie en schriftuur is kiezen voor het doorgeven van een lange traditie van theoretische reflectie over het fenomeen muziek in een steeds sneller evoluerende wereld. 

muziektheorie / schriftuur

over de opleiding
traject
master muziek
afstudeerrichting muziektheorie/schriftuur
2 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master
inschrijvingsproces

lees meer over muziektheorie / schriftuur

Muziekexpert 

De ontwikkeling van de noodzakelijke competenties als muziektheoreticus ligt vervat in een evenwichtige en zeer verscheiden waaier aan opleidingsonderdelen, waarbij theorie en persoonlijke artistieke praktijk hand in hand gaan. Een muziektheoreticus is een expert in de algemene muziekleer en beheerst als geen ander solfège en gehoorvorming, pijlers die de basis vormen voor elke klassieke musicus, instrumentalist, componist of dirigent. Ook de traditionele muziekschriftuur (harmonie, contrapunt, fuga) onthult in deze opleiding al haar geheimen, die voor menig creatief musicus een ijkpunt voor verdere ontwikkeling vormen. Posttonale schriftuur kan hierbij vandaag vanzelfsprekend evenmin ontbreken.  

Beheersing van de knepen van de begeleidingspraktijk – waar theoretische kennis en praktijk elkaar de hand reiken – en bekwaamheid in het pianospel en de stemvorming zijn onontbeerlijke vaardigheden voor de ontwikkeling als koordirigent. De keuzevakken ‘compositie’ en ‘improvisatie’ zijn dan weer de uitgelezen plaatsen om theoretische kennis op een persoonlijke manier creatief aan te wenden.  

Een ruim aanbod aan opleidingsonderdelen reikt een uitgebreide algemene kennis van het fenomeen muziek aan. Deze kennis stelt de theoreticus in staat kritisch onderbouwd bij te dragen aan de plaats die muziek in onze maatschappij inneemt. Gekoppeld aan een verdiepende studie van de partituuranalyse, verwerf je een gedetailleerd inzicht in muziek van de middeleeuwen tot en met de meest actuele stromingen.  

Een grondige muzikale vooropleiding en goede vaardigheden op een klavierinstrument vormen de absoluut noodzakelijke basiscompetenties om in deze masteropleiding verder te kunnen groeien.

Na je studies

Deze veelomvattende richting creëert tal van mogelijkheden in het werkveld. Als leraar en docent notenleer en theorie geeft een muziektheoreticus zijn/haar verworven kennis en passie door aan jongeren en volwassenen. Maar ook diverse muziekculturele instellingen als concertorganisaties, uitgeverijen, muziekensembles en orkesten weten deze kennis te waarderen voor hun theoretisch-logistieke omkadering. 

studieprogramma

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Tonale schriftuur: Harmonie & Contrapunt
15
J
Posttonale schriftuur
6
J
Klavier Muziektheorie 1
3
J
Begeleidingspraktijk Muziektheorie 1
3
J
Koordirectie 1
6
J
Stemvorming 1
3
J
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Akoestiek 1
3
1
Instrumentatie
3
J
Masterseminaries
12
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1 of 2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Compositie 1
3
J
Improvisatie 1
3
J
Koor master 1
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Fuga
18
J
Masterproef Posttonale Schriftuur
6
J
Klavier Muziektheorie 2
3
J
Begeleidingspraktijk Muziektheorie 2
3
J
Koordirectie 2
6
J
Stemvorming 2
3
J
Orkestratie
3
J
Scriptie
9
J
Kunst in het werkveld
6
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1 of 2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Compositie 1
3
J
Compositie 2
3
J
Improvisatie 1
3
J
Improvisatie 2
3
J
Koor master 2
3
J
Akoestiek 2
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
60

inschrijven

Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

kwaliteitszorg

De opleiding muziek van KASK & Conservatorium is in 2022 getoetst aan de internationaal erkende normen van MusiQuE.

contact
de meeste vakken volg je op
Biezekapelstraat
Biezekapelstraat 9
9000 Gent

credits

  1. foto: Stine Sampers
  2. video: Romane Claus