nlen
over de opleiding
“Traditie is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as.” Zo parafraseerde de Oostenrijkse componist-dirigent Gustav Mahler een geanimeerd betoog van de Franse politicus Jean Jaurès. Voor het gepassioneerd team van lesgevers aan het Gentse Conservatorium is deze attitude een vanzelfsprekendheid. Klassieke muziek studeren in Gent is een bewuste en zinvolle keuze. 

klassieke muziek

over de opleiding
traject
bachelor + master muziek
afstudeerrichting uitvoerende muziek
traject klassieke muziek
3+2 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

visietekst opleiding muziek

Met haar campussen midden in het bruisende stadscentrum van Gent, uitgeroepen tot UNESCO City of Music, bevindt de opleiding muziek van KASK & Conservatorium zich in een bevoorrechte positie om begaafde en inspirerende scheppende en uitvoerende musici en instrumentenbouwers op te leiden. Onze aanpak richt zich op drie lagen van het muzikantschap: de artistieke praktijk, de uitvoeringspraktijk en presentatie, en maatschappelijke betrokkenheid.

Artistieke praktijk

Muziek maken is de kern van ons onderwijsprogramma. Of de hoofddiscipline van de studenten nu het creëren, uitvoeren of produceren van klassieke muziek, pop, jazz, het bouwen van muziekinstrumenten, of een combinatie van deze disciplines is, technische (instrumentale techniek, technologie, vakmanschap) en creatieve vaardigheden (compositie, improvisatie, ontwerp) zijn van het grootste belang, en worden ondersteund door een solide theoretische basis (muziektheorie, mens- en natuurwetenschappen). Naast deze vaardigheden cultiveren we de zogenaamde ‘curating mindset’: een bloeiende artistieke praktijk vereist een onderzoekende geest, voortdurende kritische reflectie, en een ondernemende houding.

Uitvoeringspraktijk en presentatie

Muziek maken vereist samenspel, met of voor een publiek. Zelfs wanneer een student een solocarrière nastreeft, zijn we ervan overtuigd dat muzikale samenwerking in verschillende contexten essentieel is. Daartoe bieden we en stimuleren we uiteenlopende ensemblewerkingen, zoals (big)band, kamerensembles, koor, studio-opnamesessies, orkest, creative labs en interdisciplinaire collectieven. We vinden het belangrijk dat studenten hun werk regelmatig kunnen presenteren en confronteren met medestudenten en/of een breder publiek, van experimentele creaties in de veilige omgeving van de campus, over muziekinstrumentententoonstellingen en try-outs, tot officiële concerten in concertzalen op en buiten de campus.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Muziek maken is een relationele praktijk, waarbij een muzikant of een instrumentenbouwer in verbinding staat met een complex en verweven ecosysteem van collega’s, betrokkenen en publiek. Gedurende de opleiding leggen we de klemtoon op samenwerking en stuwen we het ontstaan van netwerken in concentrische cirkels: van zelfzorg en zelfredzaamheid, over het creëren van samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars en lokale culturele organisaties, tot een kritische en sociaal betrokken houding ten opzichte van de mondiale wereld waarin we leven.

lees meer over klassieke muziek

Je muzikale thuis 

Dé studentenstad van Vlaanderen heeft een actieve muziekcultuur en is internationaal erkend met het label Unesco City of Music. Rust en intimiteit gaan er hand in hand met een bruisend en zinderend cultureel leven, waaraan KASK & Conservatorium actief bijdraagt.  

Met een zorgzaam oor voor het behoud van het onontbeerlijke muzikaal-technische meesterschap en een open en kritische blik op wat in de wereld leeft en beweegt, leiden onze docenten je op tot zelfredzame en autonome kunstenaar.  

Als ervaren en toonaangevende musici putten de docenten hierbij uit hun rijke artistieke praktijk als solist en kamermusicus, in gerenommeerde orkesten en ensembles in binnen- en buitenland en als componist voor zowel film, theater als het concertpodium. Zij delen die kennis en hun internationale netwerk met jou, het aanstormend talent. 

Creëren en uitvoeren 

De kern van de opleiding is de muzikale praktijk. Je leert in de eerste plaats musiceren, zowel als solist als in kamermuziekverband en in opera- en orkestproducties (o.a. samen met professionele musici uit het Symfonieorkest Vlaanderen en B’Rock Orchestra).   

De aanwezigheid van zowel een master in (historische) instrumentenbouw als van een levendige compositieklas dragen bij tot een open klimaat waar creatieve samenwerking geen grenzen kent. Een gevarieerd aanbod aan theoretische omkadering over de kunstdisciplines heen vormt je tot een uitstekend geïnformeerd musicus voor wie creëren en uitvoeren onlosmakelijk verbonden zijn.  

foto: Jordi Coppers
foto: Benina Hu

Samen met een ruime groep internationale studenten in onze English master wissel je dagelijks ervaringen uit. Dit gebeurt zowel in de basisopleiding als in de Europese ‘International master in composition for screen’ (InMICS, met de conservatoria van Lyon, Bologna en Montreal) en de unieke master na master hedendaagse muziek in samenwerking met Ictus en SPECTRA.  

Binnen het vruchtbare broeinest dat KASK & Conservatorium als één school of arts vormt, werken klassieke musici verder samen met jazz- en popmuzikanten, film- en theatermakers, beeldend kunstenaars, vormgevers… In de vele kruisbestuivingen die het actuele werkveld kenmerken. De educatieve master in muziek en podiumkunsten bereidt studenten voor om de fakkel door te geven, zowel binnen het onderwijs als in sociaal-artistieke projecten.  

Met dit alles toont, opent en ontwikkelt KASK & Conservatorium samen met de studenten een waaier aan mogelijke wegen en stimuleert hen om een eigen stem te vinden in persoonlijke projecten, klaar voor de wereld. 

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

docenten

basklarinet
contrafagot
tuba & eufonium
altviool
pianoforte & klavecimbel
muziektheatrale vorming
auditiepraktijk
klankrealisatie en live electronics
koordirectie
orkestdirectie
solfège en gehoorvorming
artistieke werking MIRY Concertzaal

studieprogramma, zang

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Zang I (Klassiek)
15
J
Taalcoaching 1
3
J
Kamermuziek I
3
J
Muziektheatrale Vorming I
3
J
Projecten Zang I
3
J
Dans en lichaamstaal
3
J
Koor 1
3
J
Lichaamsbewustzijn
3
1
Algemene muziektheorie, solfège en gehoorvorming
6
J
Harmonie en contrapunt 1
6
J
Muziekgeschiedenis van de 20st eeuw
3
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Studie van literaire teksten
3
J
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Zang II (Klassiek)
15
J
Taalcoaching 2
3
J
Kamermuziek II
3
J
Muziektheatrale Vorming II
3
J
Projecten Zang II
3
J
Koor 2
3
J
Repertoirestudie
3
J
Solfège en gehoorvorming
5
J
Harmonie en contrapunt 2
3
J
Partituuranalyse 1
4
Partituuranalyse: 1900 tot 1960
2
1
Partituuranalyse: middeleeuwen, renaissance, barok
2
2
Muziekgeschiedenis: middeleeuwen, renaissance, barok
3
J
Overzicht van de muziekpsychologie
3
1
Kunstenaarsteksten
3
2
Minor naar keuze
6
Minor Schriftuur 1
6
J
Minor Improvisatie 1
6
J
Minor Compositie 1
6
J
Minor Koordirectie 1
6
J
Minor Live-Electronics 1
6
J
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Zang III (Klassiek)
17
J
Taalcoaching 3
3
J
Kamermuziek III
6
J
Muziektheatrale Vorming III
3
J
Projecten Zang III
3
J
Auditiepraktijk
3
J
Harmonie en contrapunt 3
3
J
Partituuranalyse 2
4
Partituuranalyse: klassiek en romantiek
2
2
Partituuranalyse: 1960 tot vandaag
2
1
Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Dossier
3
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1of2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Koor 3
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
Minor naar keuze
6
Minor Schriftuur 2
6
J
Minor Improvisatie 2
6
J
Minor Compositie 2
6
J
Minor Koordirectie 2
6
J
Minor Live-Electronics 2
6
J
Minor Schriftuur 1
6
J
Minor Improvisatie 1
6
J
Minor Compositie 1
6
J
Minor Koordirectie 1
6
J
Minor Live-Electronics 1
6
J
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Zang master I (Klassiek)
24
J
Kamermuziek master I
6
J
Muziektheatrale Vorming master I
3
J
Projecten Zang master I
3
J
Auditiepraktijk master
3
J
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Juridische en zakelijke aspecten
van de muziekindustrie
3
J
Masterseminaries
12
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1of2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Compositie 1
3
J
Improvisatie 1
3
J
Koor master 1
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Zang (Klassiek)
27
J
Kamermuziek master II
6
J
Muziektheatrale Vorming master II
3
J
Projecten Zang master II
3
J
Muziek en management
3
1
Scriptie
9
J
Kunst in het werkveld
6
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1of2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Compositie 1
3
J
Compositie 2
3
J
Improvisatie 1
3
J
Improvisatie 2
3
J
Koor master 2
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
60
ENGLISH 1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Voice master I (Classical)
24
Y
Chamber music master I
6
Y
Musical theatre training master I
3
Y
Projects Singing master I
3
Y
Audition practice master
3
Y
Current aspects in music analysis
3
Y
Legal and business aspects of music industry
3
Y
Master seminars
12
Y
Elective
3
Conservatory concerts
3
Y
Composition 1
3
Y
Improvisation 1
3
Y
Choir master 1
3
Y
60
ENGLISH 2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master examination Voice (Classical)
27
Y
Chamber music master II
6
Y
Musical theatre training master II
3
Y
Projects Singing master II
3
Y
Music and management
3
1
Thesis
9
Y
Arts in practice
6
Y
Elective
3
Conservatory concerts
3
Y
Composition 1
3
Y
Composition 2
3
Y
Improvisation 1
3
Y
Improvisation 2
3
Y
Choir master 2
3
Y
60

studieprogramma, instrument

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument I (Klassiek)
15
J
Kamermuziek I
6
J
Musiceerpraktijk naargelang discipline
6
Begeleidingspraktijk I (piano, orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit)
6
J
Orkest / Grote ensembles I (orkestinstrumenten)
6
J
Koor 1
3
J
Inleiding improvisatie
3
1of2
Lichaamsbewustzijn
3
1
Algemene muziektheorie,
solfège en gehoorvorming
6
J
Harmonie en contrapunt 1
6
J
Muziekgeschiedenis van de 20st eeuw
3
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Studie van literaire teksten
3
J
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument II (Klassiek)
15
J
Kamermuziek II
6
J
Musiceerpraktijk naargelang discipline
6
Begeleidingspraktijk II (piano, orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit)
6
J
Orkest / Grote ensembles II (orkestinstrumenten)
6
J
Koor 2
3
J
Repertoirestudie
3
J
Solfège en gehoorvorming
5
J
Harmonie en contrapunt 2
3
J
Partituuranalyse 1
4
Partituuranalyse: 1900 tot 1960
2
1
Partituuranalyse: middeleeuwen, renaissance, barok
2
2
Muziekgeschiedenis: middeleeuwen,renaissance, barok
3
J
Overzicht van de muziekpsychologie
3
1
Kunstenaarsteksten
3
2
Minor naar keuze
6
Minor Schriftuur 1
6
J
Minor Improvisatie 1
6
J
Minor Compositie 1
6
J
Minor Live-Electronics 1
6
J
Minor Koordirectie 1
6
J
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument III (Klassiek)
20
J
Kamermuziek III
6
J
Musiceerpraktijk naargelang discipline
6
Begeleidingspraktijk III (piano, orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit)
6
J
Orkest / Grote ensembles III (orkestinstrumenten)
6
J
Auditiepraktijk
3
J
Harmonie en contrapunt 3
3
J
Partituuranalyse 2
4
Partituuranalyse: klassiek en romantiek
2
2
Partituuranalyse: 1960 tot vandaag
2
1
Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Dossier
3
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1of2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Koor 3
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
Minor naar keuze
6
Minor Schriftuur 2
6
J
Minor Improvisatie 2
6
J
Minor Compositie 2
6
J
Minor Koordirectie 2
6
J
Minor Live-Electronics 2
6
J
Minor Schriftuur 1
6
J
Minor Improvisatie 1
6
J
Minor Compositie 1
6
J
Minor Koordirectie 1
6
J
Minor Live-Electronics 1
6
J
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument master I (Klassiek)
24
J
Kamermuziek master I
6
J
Musiceerpraktijk naargelang discipline
6
Begeleidingspraktijk master I (orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit)
6
J
Begeleidingspraktijk master I (piano)
6
J
Orkest / Grote ensembles master I (orkestinstrumenten)
6
J
Auditiepraktijk master
3
J
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
Masterseminaries
12
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1of2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Compositie 1
3
J
Improvisatie 1
3
J
Koor master 1
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Instrument (Klassiek)
27
J
Kamermuziek master II
6
J
Musiceerpraktijk naargelang discipline
6
Begeleidingspraktijk master II (orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit)
6
J
Begeleiden master II (piano)
6
J
Orkest / Grote ensembles master II (orkestinstrumenten)
6
J
Muziek en management
3
1
Scriptie
9
J
Kunst in het werkveld
6
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1of2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Compositie 1
3
J
Compositie 2
3
J
Improvisatie 1
3
J
Improvisatie 2
3
J
Koor master 2
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
60
ENGLISH 1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument master I (Classical)
24
Y
Chamber music master I
6
Y
To be chosen according to discipline
6
Accompanying practice master I (organ, harpsichord, accordion, guitar, lute)
6
Y
Accompanying practice master I (piano)
6
Y
Orchestra / Large ensembles master I (Orchestral instruments)
6
Y
Audition practice master
3
Y
Current aspects in music analysis
3
Y
Legal and business aspects of music industry
3
Y
Master seminars
12
Y
Elective
3
Conservatory concerts
3
Y
Composition 1
3
Y
Improvisation 1
3
Y
Choir master 1
3
Y
60
ENGLISH 2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master examination Instrument (Classical)
27
Y
Chamber music master II
6
Y
To be chosen according to discipline
6
Accompanying practice master II (organ, harpsichord, accordion, guitar, lute)
6
Y
Accompaniment master II (piano)
6
Y
Orchestra / Large ensembles master II (Orchestral instruments)
6
Y
Music and management
3
1
Thesis
9
Y
Arts in practice
6
Y
Elective
3
Conservatory concerts
3
Y
Composition 1
3
Y
Composition 2
3
Y
Improvisation 1
3
Y
Improvisation 2
3
Y
Choir master 2
3
Y
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

kwaliteitszorg

De opleiding muziek van KASK & Conservatorium is in 2022 getoetst aan de internationaal erkende normen van MusiQuE.

lees, kijk, luister
contact
de meeste vakken volg je op
Biezekapelstraat 9
9000 Gent

credits

  1. Stef Hesters, Graduation 2022, foto: Benina Hu
  2. Marlies Cornelis, Graduation 2022, foto: Benina Hu
  3. video: Manon De Sutter & Charles Dhondt