nlen

24.03.23 – 23.04.23, BOEKS 11: Veerkracht Thuis! - Anne-Mie Van Kerckhoven

Anne-Mie Van Kerckhoven (AMVK) stelt het boek Veerkracht Thuis! voor aan de studenten en het publiek van KASK & Conservatorium in Gent. Ze gaf hier les van 1991 tot 2016. Gedurende deze jaren stond ze vele studenten bij. Eerst als docent aan de afdeling 3D, later in het kader van een discussie- en reflectieplatform met nadruk op avant-garde tendensen in de beeldcultuur en teksten over kunst en kunstenaarschap door de eeuwen heen. Na een tijd begon ze ook haar eigen kunstenaarsreflecties te delen. Ze besloot deze losse verzameling concepten opgeschreven tussen 1976 en 2019 te systematiseren. Dit met de bedoeling ze te bundelen en daarna gratis ter beschikking te stellen aan een jongere generatie. Haar toenmalige stagiair Maxim Preaux nam in 2021 het initiatief om deze bundel vorm te geven. Preaux voegde er een eigen keuze van tekeningen en collages uit dezelfde periode uit AMVK’s beeldarchief aan toe. Het geheel is nu als boek uitgegeven, ten dele in eigen beheer, maar ook onder de vorm van een Track Report uitgave dat werd uitgedeeld als nieuwjaarsgeschenk aan de studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

AMVK noemt het boek een “vademecum”, een handboek waarin specialistische informatie in overzichtelijke vorm wordt weergegeven. Concepten als ‘Thermodynamisch’, ‘Activatiegolven’, ‘Vuistregels’, ‘Randgevallen’ en ‘Schaars’ worden ingedeeld onder de vijf hoofdstukken: ‘Grensvoorwaarden’, ‘Het geheel wordt uitgerokken’, ‘De vereiste finesse’, ‘De buitenomtrek’ en ‘De waarde van dat wat voortduurt’.

Vanuit AMVK’s wens om de tekst ruim ter beschikking te stellen van ook andere kunststudenten en geïnteresseerden, neemt BOEKS – verbonden aan KASK & Conservatorium – het initiatief om deze ook als online publicatie een eigen gezicht te geven op haar website. Ter gelegenheid hiervan krijgt het boek daarnaast ook een maand lang een plaats in de BOEKS gaanderij. In samenwerking met Walter Siemons van S&S Galerie in Antwerpen wordt in het cellarium van de Kunstenbibliotheek een aanvullende selectie van haar drukwerk getoond. Op de avond van de boekpresentatie zal er hierbij voorgelezen worden uit het boek door vier oud-studenten van AMVK: Sharon Van Overmeiren, Julie De Kezel, Johanna Van Overmeir en Maxim Preaux kiezen zelf enkele notities uit het boek van hun voormalige mentor.

Alvast een door BOEKS gekozen notitie als voorproever:

“Aanzetten tot een nieuw creatief systeem vind ik voldoende. De rest doen de anderen wel. Mijn taak is het niet één element tot op het bot te strippen. Mijn kracht ligt in de opppervlaktebindingen en, ongecontroleerd, soms, in de tussen- en onderverbindingen. Het is namelijk enkel de oppervlakte die mijn gecontroleerde inputs verdraagt. Het resultaat is voor de rest een direct gevolg van een intuïtieve nadruk op invloedsgolven. (05-11-83)”

Het boek zelf vat AMVK tot slot als volgt samen:

“Veerkracht Thuis! neemt u mee in de geestelijke ontwikkeling van een vierentwintig- tot achtenzestigjarige kunstenaar. Ik ben deze notities aanvankelijk beginnen verzamelen in de vorm van een gesprek met vraag en antwoord, een interactie tussen mijn verschillende ‘zelven’ die dat allemaal in de marge van een kunstenaarspraktijk noteerden. Bij nader inzien leek het me handiger de 96 woorden die de basis vormden van mijn HeadNurse project (1995-2015) te gebruiken als leidraad om deze reflecties te structureren. Als HeadNurse* maakte ik gedurende tien jaren projectmatig parallellen tussen het creatieve beginsel zoals dat in geschriften over alchemie voorkomt, en de krachten die het uitzicht en de bewegingen in onze maatschappij bepalen. Ik selecteerde woorden uit vakliteratuur over kennisrepresentatie, artificiële intelligentie en thermodynamische krachten, en verbond die met termen uit boeken over ruimtereizen, cosmetica en handleidingen voor verplegers.

*Vlak na de opkomst van de consumer computers gaf ik mezelf de naam HeadNurse als vrouwelijke tegenpool van Big Brother, in gedachten ook als assistente van Dr. Nietzsche.”

Met dank aan Walter Siemons voor het co-samenstellen van de tafels met drukwerk. Siemons plant in 2024 een presentatie en uitgave waarin het grafisch oeuvre van AMVK samenkomt in S&S Galerie. Met dank ook aan Igepa voor de sponsoring van het drukwerk.

gratis