nlen

27.04.23, 15:00, Reflectienamiddag: Tot hier en (niet) verder?

De Nomadic School of Arts organiseert een reflectienamiddag, waarin kan nagedacht worden over de sterke en zwakke kanten van ons project, het potentieel van nomadische experimenten en de tot nu opgedane ervaring. Het is een middag van uitwisseling en ontmoeting, afgesloten met een informele drink.  

Deze middag is voor iedereen die

  • zelf een nomadisch project indiende en uitvoerde,  
  • als student ooit participeerde aan een nomadisch project/activiteit (minor, andere lesactiviteit, projectweek, extra-curriculaire opdracht...) 
  • als externe betrokken geweest is bij één van de nomadische projecten/activiteiten (lesgever, jurylid, toeschouwer); 
  • interesse heeft in de ontwikkelingen van de Nomadische School of Arts.